Skoči do osrednje vsebine

Letno poročilo: Interakcija med davčnim sistemom in sistemom socialnih transferjev na razpoložljivi dohodek

Objavljamo letno poročilo ''Pregled vpliva interakcije dohodnine, socialnih prispevkov in socialnih transferjev na razpoložljivi dohodek družin in samskih oseb ter na njihovo blaginjo: veljavna ureditev'', ki ga je pripravila Služba za analize in razvoj na ministrstvu.

Poročilo podaja pregled, kako interakcija obstoječega davčnega sistema (to so davki ter prispevki za socialno varnost) in sistema socialnih transferjev (denarnih in subvencije) vpliva na razpoložljivi dohodek najbolj pogostih tipov družin in samskih oseb v Sloveniji, na ustreznost višine minimalnega dohodka in spodbude za delo (to je kazalnik ali se delo izplača).

Letno poročilo