Skoči do osrednje vsebine

Oblikovanje novega nacionalnega programa za jezikovno politiko 2020–2024

Foto: Javna domena

Pripravljamo novo Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2020–2024. Želimo, da začrtani ukrepi in strokovne smernice predstavljajo aktualne jezikovne potrebe različnih skupin uporabnikov, zato smo v nastanek strateškega dokumenta vključili predstavnike zainteresirane in strokovne javnosti.

Prepoznali smo jezikovne potrebe

Prvi posvet o novi resoluciji smo izvedli 28. novembra 2017. Nastopajoči referenti in sodelujoči v razpravi so predstavili pestro paleto tem, ki jih vključuje jezikovna politika:

  • jezikovno zmožnost vseh skupin govorcev,
  • raziskovanje jezikovne situacije,
  • jezikovno opremljenost za slovenščino,
  • različne vidike slovenščine v javni rabi (državna uprava, RTV, visokošolski prostor, problematika jezikovnega svetovanja).

Razpravljavci so sklenili, da je prejšnji nacionalni program še vedno aktualen, a sta zaradi novih družbenopolitičnih okoliščin potrebni redakcija in posodobitev posameznih poglavij.

Daljše prispevke sodelujočih smo objavili v e-zborniku javnega posveta o novem nacionalnem programu za jezikovno politiko (november 2017).

V istem času se je zaključil ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika RS in potrebe uporabnikov, katerega izvajalec je bil Znanstvenoraziskovalni center SAZU s sodelujočimi institucijami. Pomemben del raziskave je bil anketni vprašalnik.

Poleg e-zbornika je bila ta raziskava glavni vir novih informacij za nacionalni program.

Odprli smo široko razpravo

Osnutek besedila nove resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko smo novembra 2018 objavili na portalu e-Demokracija in 10. januarja 2019 na Ministrstvu za kulturo izvedli drugo javno razpravo oz. javni posvet o novi resoluciji.

Sodelujoči strokovnjaki so v svojih prispevkih izpostavili različne pripombe in predloge, med katerimi so prevladovali pozivi k poenotenju nekaterih strokovnih izrazov ter k ločeni obravnavi potreb različnih družbeno ranljivih skupin govorcev. Udeleženci so se pogovarjali tudi o odprtem dostopu do jezikovnih virov, pomenu jezikovne svetovalnice ter izzivih narečjeslovja v digitalni dobi.

Pisni prispevki sodelujočih na posvetu so objavljeni kot e-zbornik javnega posveta o novem nacionalnem programu za jezikovno politiko (januar 2019).

Pripombe in priporočila avtorjev smo ob dodatnem usklajevanju s pristojnimi organi smiselno upoštevali pri redakciji osnutka besedila resolucije, kar je razvidno iz tabele odzivov na osnutek resolucije in mnenj pristojnih organov.

Objavljamo osnutek nove jezikovnopolitične resolucije, ki je v medresorskem usklajevanju.

Iskalnik