Skoči do osrednje vsebine

Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – brexit

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je 29. marca 2017 Evropski svet uradno obvestilo o odločitvi za izstop iz Evropske unije. Postopek izstopa podrobneje opredeljuje 50. člen Pogodbe o Evropski uniji. Ureditev prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom pa je še v fazi pogajanj, zato na tem mestu objavljamo informacije o pravicah državljanov in tem, kako bo urejeno sodelovanje na področju gospodarskega sodelovanja in trgovine po brexitu.

Vlada Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske je 29. marca 2017 začela postopek o izstopu iz Evropske unije. Ta naj bi se glede na določila Lizbonske pogodbe zaključil do 29. marca 2019. A voditelji držav članic so na Evropskem svetu 23. marca 2019 rok najprej podaljšali do 12. aprila 2019, ga potem na izrednem srečanju 10. aprila podaljšali do 31. oktobra 2019, tretjo preložitev brexita do 31. januarja 2020 pa potrdili 29. oktobra 2019. Združeno kraljestvo lahko EU zapusti tudi prej, če bo britanski parlament potrdil ločitveni dogovor.

Pogajanja o prihodnji ureditvi odnosov med EU in Združenim kraljestvom se bodo lahko začela po izstopu ne glede na scenarij odhoda.

Po datumu izstopa lahko stopi v veljavo Sporazum o izstopu Združenega Kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije, če ga potrdi tudi parlament Združenega kraljestva. S tem bi se začelo prehodno obdobje urejanja nadaljnjih odnosov, ki bi trajalo 21 mesecev. Prehodno obdobje bi bilo mogoče podaljšati za največ dve leti.

Če Sporazum o izstopu v Združenem kraljestvu ne bo potrjen in do dogovora o izstopu ne bi prišlo, 21-mesečno prehodno obdobje ne bo nastopilo. V tem primeru bo 31. januarja 2020 za Združeno kraljestvo prenehal veljati pravni red EU. Ta scenarij izstopa Združenega kraljestva iz EU imenujemo tudi trdi brexit. 

Kako se Slovenija pripravlja na izstop Združenega kraljestva iz EU brez dogovora

Glede na to, da je dobršen del vsebinskih področij v izključni oz. pretežni pristojnosti Skupnosti, Slovenija aktivno spremlja rešitve, ki jih predvsem glede delovanja notranjega trga EU predstavlja Evropska komisija. Ta bo namreč v prvi vrsti zadolžena za ureditev področij kot so trgovina, carina, transport, podnebna politika itd.

Glede na analize večine ministrstev morebitne nujne prilagoditve slovenske zakonodaje zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU ne bodo potrebne.  Vsekakor bo treba v primeru neurejenega izstopa urediti pravne podlage za zagotavljanje pravic državljanov Združenega kraljestva, ki imajo v Sloveniji stalno prebivališče (pravica bivanja in pridobivanja ustreznih dokumentov, nabor pravic, ki izhaja iz koordinacije sistemov socialne varnosti).

V okviru vlade je organizirana medministrska koordinacija, ki jo vodi Ministrstvo za zunanje zadeve in usklajuje informacije o postopkih v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz EU, ter je pristojno za zagotavljanje teh pristojnim organom in zainteresirani javnosti.

Iskalnik