Skoči do osrednje vsebine

Odnosi med Evropsko unijo (v nadaljevanju: EU) in Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljevanju: Združeno kraljestvo) so od 1. januarja 2021 urejeni s Sporazumom o trgovini in sodelovanju, ki opredeljuje pravice državljanov, gospodarskega sodelovanja in sodelovanje na drugih področjih EU z Združenim kraljestvom.

Evropska unija (v nadaljevanju: EU) in Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljevanju: Združeno kraljestvo) sta v oktobru 2019 dosegla nov dogovor glede izstopa Združenega kraljestva iz EU. Evropski svet je novi dogovor potrdil 17. oktobra 2019. Po splošnih volitvah v Združenem kraljestvu je 22. januarja 2020 dogovor potrdil britanski parlament, 24. januarja 2020 pa ga je podpisal britanski premier Boris Johnson. 29. januarja 2020 je dogovor potrdil tudi Evropski parlament, 30. januarja 2020 pa še Svet EU.

Skladno s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo je Združeno kraljestvo z 31. januarjem 2020 izstopilo iz EU na urejeni način.

Izstopni sporazum je kljub dejstvu, da Združeno kraljestvo po 31. januarju 2020 ne bo več članica EU, do konca prehodnega obdobja zagotavljal nadaljevanje vseh aktivnosti, kot če bi ostalo država članica povezave. V tem obdobju se pravni red EU z nekaj izjemami še naprej uporablja za Združeno kraljestvo in v Združenem kraljestvu, kot da bi bilo država članica. To pomeni, da Združeno kraljestvo še naprej sodeluje v carinski uniji EU in na enotnem trgu (z vsemi štirimi svoboščinami) ter z vsemi politikami EU. Med drugim smo državljani na obeh straneh ohranili pravice, kot je možnost potovanja v Združeno kraljestvo z veljavno osebno izkaznico, in pravice, ki izhajajo iz sistema usklajevanja socialne varnosti.

Izstopni sporazum je tako omogočil čas za oblikovanje novih prihodnjih odnosov. Pogajanja med EU in Združenim kraljestvom o vseh področjih, ki so že predvidena v Politični izjavi o okviru prihodnjih odnosov med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, so se začela takoj po izstopu Združenega kraljestva iz EU. 

Pogajanja so bila 24. decembra 2020 uspešno zaključena. Sprejet je bil političen dogovor o Sporazumu o trgovini in sodelovanju.

Svet Evropske unije je 29. decembra 2020 po pisnem postopku sprejel sklep o podpisu Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom in njegovi začasni uporabi od 1. januarja 2021. Sporazum se bo začasno uporabljal do privolitve Evropskega parlamenta v vsebino sporazuma in sklenitve sporazuma s sklepom Sveta Evropske unije.   

Sporazum sta pogodbenici podpisali 30. decembra 2020. V Bruslju sta v imenu Evropske unije sporazum podpisala predsednik Evropskega sveta Charles Michel in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, v Londonu pa je sporazum podpisal predsednik vlade Združenega kraljestva Boris Johnson. Sporazum je bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije.

Svet Evropske unije bo sprejel sklep o sklenitvi Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, potem ko bo svoje soglasje k vsebini sporazuma dal še Evropski parlament in ko bodo zaključene vse formalnosti, potrebne za začetek njegove veljavnosti.

Ne glede na sporazume bo 1. januarja 2021 prišlo do sprememb. Izstop Združenega kraljestva iz enotnega trga in carinske unije bo povzročil dodatne ovire za trgovino in čezmejno mobilnost ljudi. Ocenjujemo, da bodo spremembe v poslovanju z Združenim kraljestvom zaradi tesne povezanosti z EU nastopile praktično na vseh področjih sodelovanja tako za posameznike (potrošnike) kot tudi za gospodarske subjekte (pretok blaga, storitev, kapitala, delovne sile, delovna dovoljenja, vizna politika, logistika, carinski in drugi postopki, sanitarne in fitosanitarne kontrole, pretok podatkov).

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je junija 2019 objavilo Študijo učinkov različnih scenarijev brexit na notranji trg in trgovinsko politiko (pdf, 7,9 MB). Med scenariji ni bil predviden sporazum o prosti trgovini, vendar tudi simulacija za scenarij brez dogovora kaže, da Slovenija ne bo med najbolj prizadetimi državami članicami EU zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU.