Skoči do osrednje vsebine

Omejitve uvoza nekaterih proizvodov, ki izvirajo iz prašičev, v Veliko Britanijo

Združeno kraljestvo (ZK) je sprejelo odločitev, da bo s 1. septembrom 2022 omejilo uvoz nekaterih proizvodov, ki izvirajo iz prašičev, v Veliko Britanijo (VB) z območja enotnega trga Evropske unije (EU). Ti ukrepi ne bodo vplivali na zakonito trgovino s proizvodi, ki izvirajo iz prašičev (tj. proizvodi, ki so v skladu s standardi EU) ali na to, da bodo ljudje lahko prinesli manjše količine mesa (ki ne presegajo 2 kg na osebo) za osebno uporabo.

ZK pozorno spremlja izbruhe afriške prašičje kuge (APK) po Evropi. Agencija za zdravje živali in rastlin (angleško The Animal and Plant Health Agency - APHA) je nedavno posodobila svojo oceno tveganja vdora APK na območje VB in ugotovila, da skupno tveganje ostaja "srednje" glede na predhodno objavljene ocene tveganja, ob predpostavki, da je izdelek proizveden v skladu s predpisi EU.

Ugotovljeno je, da največje tveganje vstopa predstavljajo ljudje, ki iz EU prinašajo neskladne proizvode, kot sta meso doma zaklanih prašičev in ulovljeni divji prašiči. Zakonit trgovski uvoz proizvodov iz prašičev ostaja „zelo nizko tveganje“, kar priznava učinkovitost proizvodnih standardov EU in nadzor regionalizacije.

Ukrep bo omejil uvoz proizvodov, ki izvirajo iz prašičev Veliko Britanijo iz držav EU ali Evropskega združenja za prosto trgovino (angleško European Free Trade Association – EFTA), z naslednjimi izjemami:

  • izdelki živalskega izvora za prehrano ljudi (angleško Products of animal origin - POAO), ki so komercialno označeni z oznako zdravstvene ustreznosti ali identifikacijsko oznako oziroma
  • živalski stranski proizvodi, ki nosijo ime in naslov izvajalca dejavnosti poslovanja s krmo, ki je odgovoren za njihovo označitev, ali imajo oznako, ki opisuje proizvod in navaja kategorijo oziroma
  • če se prinesejo v VB za osebno uporabo, skupna masa izdelkov iz prašičev ne presega 2 kg.

Ko bodo ukrepi začeli veljati, bodo objavljeni na spletni strani vlade Združenega kraljestva (v angleščini).