Skoči do osrednje vsebine

Z živalmi bi bilo vedno treba ravnati kot s čutečimi bitji, njihova uporaba v poskusih pa bi morala biti omejena na področja, ki lahko koristijo zdravju ljudi, živalim ali okolju. Kljub želji, da se uporaba živih živali v postopkih nadomesti z uporabo drugih metod, ki ne vključujejo uporabe živih živali, je njihova uporaba še naprej potrebna za varstvo zdravja ljudi in živali ter varovanje okolja, zato je pomembno, da imajo te živali zagotovljeno potrebno zaščito. Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin smo odgovorni za pripravo predpisov s področja zaščite živali, ki se uporabljajo v postopkih, za izvajanje nadzora v uporabniških, vzrejnih in dobaviteljskih organizacijah, pripravljamo statistična poročila o uporabi živali v postopkih, koordiniramo delo etične komisije za poskuse na živalih, sodelujemo pri usposabljanjih oseb, ki delajo z živalmi v postopkih, itd.

Vse dodatne informacije glede živali v postopkih pa boste našli na naslednji povezavi.