Skoči do osrednje vsebine

Dobrobit živali je zapleten in večplasten pojem z znanstvenimi, etičnimi, ekonomskimi, kulturnimi, socialnimi, verskimi in političnimi razsežnostmi in zbuja vedno večje zanimanje civilne družbe. Dobrobit živali torej opredeljuje kakovost življenja živali, kot jo zaznava žival.

Dobrobit živali se nanaša na kakovost življenja živali in zajema to, kako dobro se žival spopada s svojo trenutno situacijo in okolico. Nanjo vplivajo odnosi, ki jih imajo ljudje z živalmi in naša dolžnost je zagotoviti, da se z vsemi živalmi ravna humano, odgovorno in spoštljivo. Dobrobit živali bi morala biti v ospredju vsakega človeškega dejanja, ki vključuje živali, kar pomeni predvsem upoštevanje vseh vidikov dobrega počutja živali.


		

Kratek vodnik po temah, ki jih zajema dobrobit živali

Lastništvo hišnega ljubljenčka je privilegij, ki se ga ne bi smeli lotevati zlahka. Povezano je s številnimi koristmi, vendar je vsak lastnik dolžan poskrbeti za dobro počutje hišnega ljubljenčka, prav tako pa pomeni obveznost do družbe, da se zagotovi, da je hišni ljubljenec v dobrem zdravstvenem stanju in pod nadzorom.

Po svetu se vsako leto v znanstvenih raziskavah in testiranjih uporabi več deset milijonov živali. Kljub nedavnemu napredku, zaradi katerega se za nekatere namene uporablja manj živali, je v zadnjih letih skupno število živali, uporabljenih v raziskavah, naraslo. Vzrok za rast je najverjetneje razlog, da se po vsem svetu izvaja več biomedicinskih raziskav. Najpogosteje uporabljene živali so miši, ribe in podgane, uporabljajo pa se tudi številne druge vrste, vključno z opicami, mačkami, psi, konji in prašiči.

Humana reja živali je boljša za ljudi, predvsem pa za živali. Živali živijo dlje, živijo pa tudi bolj zdravo in aktivno življenje. Prav tako samo kmetijstvo z visoko stopnjo dobrobiti živali lahko manj škoduje okolju. In tudi kmetje lahko imajo marsikatero korist.

Vse oblike prevoza so potencialno nevarne za živali, ne glede na to, ali se živali prevaža med državami ali znotraj njih, po cesti, železnici, zraku ali morju. Vendar izkušnje kažejo, da se živali lahko prevažajo tudi pod ustreznimi pogoji in brez škode za njihovo dobro počutje.

Odgovornost za zaščito živali

Zaščita živali je dolžnost vseh pravnih in fizičnih oseb, ki so v kakršnemkoli odnosu do živali, zlasti pa skrbnikov živali, lokalnih skupnosti in države, veterinarskih, živinorejskih, znanstveno-raziskovalnih in pedagoških zavodov, lovskih, kinoloških in drugih organizacij, ki združujejo rejce živali, društev proti mučenju živali in drugih društev, ki so se ustanovila za uveljavljanje in izvajanje deklaracije o pravicah in zaščiti živali. Zato je zelo pomembno, da je na tem področju vzpostavljen učinkovit uradni nadzor, ki ga v tem primeru opravljajo uradni veterinarji.