Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Vsebinska prenova strani še ni končana, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Dobrobit živali je zapleten in večplasten pojem z znanstvenimi, etičnimi, ekonomskimi, kulturnimi, socialnimi, verskimi in političnimi razsežnostmi in zbuja vedno večje zanimanje civilne družbe. Dobrobit živali torej opredeljuje kvaliteto življenja živali, kot jo zaznava žival.

Odgovorno lastništvo živali

Lastništvo hišne živali je privilegij in odnos med človekom in živaljo bi moral biti v obojestransko korist. Odgovorno lastništvo vključuje številne dolžnosti. Prvenstveno odločitev za živali zahteva temeljit razmislek, še preden pride v družino nov živalski član. Prepogosto se zgodi, da pridobitvi živali botruje nepremišljena odločitev, rezultat pa je neustrezna oskrba ali celo zapustitev živali.

Uradni nadzor na področju zaščite živali

Uradni nadzor na področju zaščite živali pomeni nadzor nad tistimi pravnimi in fizičnimi osebami, ki so imetniki živali in so odgovorni za dobro počutje živali. Zaščita živali je namreč dolžnost vseh pravnih in fizičnih oseb, ki so v kakršnemkoli odnosu do živali, zlasti pa skrbnikov živali, lokalnih skupnosti in države, veterinarskih, živinorejskih, znanstveno-raziskovalnih in pedagoških zavodov, lovskih, kinoloških in drugih organizacij, ki združujejo rejce živali, društev proti mučenju živali in drugih društev, ki so se ustanovila za uveljavljanje in izvajanje deklaracije o pravicah in zaščiti živali.

Zaščita živali v poskusih

Z živalmi bi bilo vedno treba ravnati kot s čutečimi bitji, njihova uporaba v poskusih pa bi morala biti omejena na področja, ki lahko koristijo zdravju ljudi, živalim ali okolju. Kljub želji, da se uporaba živih živali v postopkih nadomesti z uporabo drugih metod, ki ne vključujejo uporabe živih živali, je njihova uporaba še naprej potrebna za varstvo zdravja ljudi in živali ter varovanje okolja, zato je pomembno, da imajo te živali zagotovljeno potrebno zaščito.

Zaščita rejnih živali

Rejne živali so živali, ki jih vzrejajo ali redijo za proizvodnjo hrane, volne, kož, krzna ipd. Njihova zaščita pomenijo ukrepi, s katerimi se lahko izognemo nepotrebnemu trpljenju ali poškodbam živali ter predpisuje primerno nastanitev, hrano in oskrbo. Da bi ohranili dobrobit živali, so skrbniki obvezani spremljati zdravstveno stanje živali in redno pregledovati tehnično opremo, ki se uporablja v intenzivnih sistemih za vzrejo živali.

Prevoz živali

Vsako leto se prevaža po cestah, zraku in morju na milijone živali. Vozimo jih v klavnice, prevažamo jih na kmetijska gospodarstva za nadaljnjo rejo, v laboratorije in raziskovalne centre, na razstave in tekmovanja. Vsi takšni prevozi živali se štejejo za prevoz živali v komercialne namene, saj ima takšen prevoz posredno ali neposredno za cilj dobiček. Zaščita živali med komercialnim prevozom je urejena s predpisi evropske unije. Vsak, ki izpolnjuje predpisane pogoje, lahko prevaža živali.