Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni končana, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Dobrobit živali je zapleten in večplasten pojem z znanstvenimi, etičnimi, ekonomskimi, kulturnimi, socialnimi, verskimi in političnimi razsežnostmi in zbuja vedno večje zanimanje civilne družbe. Dobrobit živali torej opredeljuje kvaliteto življenja živali, kot jo zaznava žival.

Odgovorno lastništvo živali

Lastništvo hišnega ljubljenčka je privilegij, ki se ga ne bi smeli lotevati zlahka. Povezano je s številnimi koristmi, vendar je vsak lastnik dolžan poskrbeti za dobro počutje hišnega ljubljenčka, prav tako pa pomeni obveznost do družbe, da se zagotovi, da je hišni ljubljenec v dobrem zdravstvenem stanju in pod nadzorom.

Uradni nadzor na področju zaščite živali

Zaščita živali je dolžnost vseh pravnih in fizičnih oseb, ki so v kakršnemkoli odnosu do živali, zlasti pa skrbnikov živali, lokalnih skupnosti in države, veterinarskih, živinorejskih, znanstveno-raziskovalnih in pedagoških zavodov, lovskih, kinoloških in drugih organizacij, ki združujejo rejce živali, društev proti mučenju živali in drugih društev, ki so se ustanovila za uveljavljanje in izvajanje deklaracije o pravicah in zaščiti živali. Zato je zelo pomembno, da je na tem področju vzpostavljen učinkovit uradni nadzor, ki ga v tem primeru opravljajo uradni veterinarji.

Zaščita živali v postopkih

Po svetu se vsako leto v znanstvenih raziskavah in testiranjih uporabi več deset milijonov živali. Kljub nedavnemu napredku, zaradi katerega se za nekatere namene uporablja manj živali, je v zadnjih letih skupno število živali, uporabljenih v raziskavah, naraslo, najverjetneje zato, ker se po vsem svetu izvaja več biomedicinskih raziskav. Najpogosteje uporabljene živali so miši, ribe in podgane, uporabljajo pa se tudi številne druge vrste, vključno z opicami, mačkami, psi, konji in prašiči.

Zaščita rejnih živali

Humana reja živali je boljša za ljudi, predvsem pa za živali. Živali živijo dlje, živijo pa tudi bolj zdravo in aktivno življenje. Prav tako samo kmetijstvo z visoko stopnjo dobrobiti živali lahko manj škoduje okolju. In tudi kmetje lahko imajo marsikatero korist.

Prevoz živali

Vse oblike prevoza so potencialno nevarne za živali, ne glede na to, ali se živali prevaža med državami ali znotraj njih, po cesti, železnici, zraku ali morju. Vendar izkušnje kažejo, da se živali lahko prevažajo tudi pod ustreznimi pogoji in brez škode za njihovo dobro počutje.