Skoči do osrednje vsebine

Etična komisija za poskuse na živalih

Etična komisija za postopke na živalih je ustanovljena z namenom ocenjevanja vlog za projekte, ki vključujejo postopke na živalih ter izdaje mnenj glede uporabe laboratorijskih živali za delo na tkivih ali organih. Poleg tega člani etične komisije sodelujejo tudi pri pripravi zakonodaje, odločajo ali in kdaj naj se izvede retrospektivna ocena, pripravljajo priporočila, promovirajo načelo 3R, sodelujejo s Komisijami za dobrobit živali, itd.

Pristojnosti

Pristojnosti komisije so:

  • ocenjevanje vlog za izdajo, spremembo ali podaljšanje dovoljenja za izvajanje poskusov na živalih ter izdaja mnenj o vlogah za uporabo živalskih vrst, ki niso laboratorijski glodavci, za znanstveno-raziskovalno ali izobraževalno delo na izoliranih organih, tkivih in truplih v ta namen usmrčenih živali in o znanstveni utemeljenosti odstopa od uporabe odvečnih laboratorijskih živali za delo na tkivih
  • izdaja retrospektivne ocene
  • sodelovanje pri pripravi zakonodaje
  • svetovanje Komisijam za dobrobit živali znotraj organizacij

Sestava etične komisije

Etično komisijo sestavljajo priznani strokovnjaki s področja veterine, medicine, biologije, farmacije, zootehnike, itd. V etični komisiji imajo svojega predstavnika tudi nevladne organizacije za zaščito živali. Člane imenuje za obdobje 4 let minister, pristojen za veterinarstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje in prostor ter ministrom, pristojnim za izobraževanje, znanost in šport.

Mandat 2019 - 2023

Naloge etične komisije

Glavna naloga etične komisije je ocenjevanje vlog za izdajo, spremembo ali podaljšanje dovoljenja za izvajanje poskusov na živalih ter izdaja mnenj o vlogah za uporabo živalskih vrst, ki niso laboratorijski glodavci, za znanstveno-raziskovalno ali izobraževalno delo na izoliranih organih, tkivih in truplih v ta namen usmrčenih živali in o znanstveni utemeljenosti odstopa od uporabe odvečnih laboratorijskih živali za delo na tkivih. Poleg tega komisija izdaja retrospektivne ocene, sodeluje pri pripravi zakonodaje, svetuje Komisijam za dobrobit živali znotraj organizacij.

Člani etične komisije se sestajajo na rednih ali dopisnih sejah, odvisno od količine vlog.

Predvideni datumi sej za leto 2023

  • 22. februar (1. februar)
  • 19. april (29. marec)
  • 21. junij (31. maj)
  • 20. september (30. avgust)
  • 22. november (2. november)

Na rednih sejah bodo obravnavane samo tiste vloge, ki bodo prispele na pristojni Območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin do datuma (v oklepaju), ki je naveden poleg datuma seje. Vloge, ki bodo prispele po tem datumu, bodo avtomatsko uvrščene na naslednjo redno sejo.