Skoči do osrednje vsebine

Intervencija Sheme za podnebje in okolje (SOPO) je novost v neposrednih plačilih, s katero se želi prispevati k vzpostavitvi ravnotežja med potrebo po pridelavi hrane ter varovanjem podnebja in okolja.

Splošne značilnosti shem SOPO

  • Podpora je letna, s čimer je kmetom dana večja prožnost.
  • Kmetje se vsako leto na novo prostovoljno odločijo, če se bodo vključili v sheme SOPO in tudi v katere sheme SOPO se bodo vključili.

Nosilec kmetijskega gospodarstva lahko vsako leto vstopa v drugo shemo, lahko se vključi v dodatno shemo. Prav tako lahko naslednje leto poveča ali zmanjša površine, če se ponovno odloči uveljavljati isto shemo.

V primeru, da bo nosilec kmetijskega gospodarstva deležen sankcij za izbrano shemo SOPO, je ta sankcija vezana samo na izbrano shemo SOPO in ne na celoten znesek neposrednih plačil.

Upravičenci

Kmetje, ki oddajo zbirno vlogo in:

  • izpolnjujejo pogoje in zahteve za izvajanje posamezne ali več shem SOPO, ki jih prostovoljno uveljavljajo, ter
  • izpolnjujejo splošne pogoje za prejemanje neposrednih plačil (vstopni prag 1 ha upravičenih hektarjev površin, izvajanje kmetijske dejavnosti, pogoj aktivnega kmeta).

Zbirna vloga

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja