Skoči do osrednje vsebine

Zdravstvene preglede kandidatov za voznike, osebe, ki so v postopku pridobitve vozniškega dovoljenja, in voznike motornih vozil, kontrolne preglede voznikov, za voznike prekrškarje pa rehabilitacijske programe izvaja Agencija za varnost prometa.

Zdravstveni pregledi kandidatov za voznike in voznike motornih vozil

Kandidati za voznike in vozniki, ki želijo podaljšati veljavnost vozniškega dovoljenja, morajo opraviti zdravstveni pregled pri enem izmed pooblaščenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

V okviru zdravstvenega pregleda se ugotavlja:

  • ali je kandidat za voznika telesno in duševno zmožen za vožnjo in da lahko začne z vožnjo oziroma
  • ali je voznik telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila, da se mu lahko podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja.

Seznam izvajalcev pregledov kandidatov in voznikov motornih vozil

Kontrolni zdravstveni pregledi voznikov motornih vozil

Vozniki, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenje, morajo opraviti kontrolni zdravstveni pregled pri enem izmed pooblaščenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti na območju, kjer imajo stalno ali začasno bivališče.

Seznam izvajalcev kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil

Rehabilitacijski programi za voznike prekrškarje

Rehabilitacijskega programa se mora udeležiti oseba, ki ji je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. 

Ustrezen program vozniku prekrškarju določi pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda oziroma v okviru zdravstvenega pregleda s svetovanjem v primarnem zdravstvenem varstvu. 

Seznami posebnih specialistov za preglede voznikov motornih vozil

V prilogah so seznami zdravnikov specialistov epileptologov in specialistov za obravnavo voznikov z boleznimi, katerih posledica je prekomerna dnevna zaspanost, ki opravljajo zdravstvene preglede voznikov v skladu s Pravilnikom o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil.