Skoči do osrednje vsebine

Z ukrepom se sledi cilju Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020. Zagotovimo si hrano za jutri. Sektor pridelave zelenjave se sooča s težavami zaradi nizke konkurenčnosti pridelave.

Upravičenci, pogoji in zahteve

Upravičenci do plačila so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki:

  • pridelujejo zelenjadnico ali zelenjadnice: brokoli, cvetača, čebula, česen, črni koren, drobnjak, endivija, feferoni, fižol, hren, jajčevci, vrtne buče oziroma bučke (jedilne, in tudi navadna jedilna buča), kitajsko zelje, kolerabica, korenček in korenje, kumare in kumarice, motovilec, ohrovt (brstični, glavnati, listnati), sladka paprika, paradižnik, pastinak, peteršilj, por, radič, rdeča pesa, redkvica, rukola, sladki krompir, solata, šalotka, špinača, topinambur, vrtna kreša, repa, zelena (belušna, gomoljna), zelje (rdeče, belo), zimski luk, bob, čičerika, leča, blitva, redkev (razen oljna redkev), šparglji, artičoka, kardij, rabarbara, grah, lubenice, melone, sladki komarček, regrat. Od leta 2019 sladka koruza ni več upravičena;
  • zelenjadnico/e pridelujejo na prostem (rabe: 1100, 1161, 1180) ali v zavarovanem prostoru (raba 1190);
  • skupna ugotovljena površina, za katero uveljavlja podporo, znaša vsaj 0,3 ha;
  • najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijskega gospodarstva, za katero se uveljavlja neposredna plačila, znaša najmanj 1 ha;
  • najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijske parcele, za katero uveljavlja podporo za proizvodno vezano plačilo za zelenjadnice znaša vsaj 0,1 ha;
  • upoštevajo povprečno gostoto setve, sajenja zelenjadnic.

V letu 2019 se je spremenil pogoj glede zagotovitve minimalnega obdobja prisotnosti zelenjadnic in posledično način prijave v zbirni vlogi. Ena ali več vrst zelenjadnic, za katere se uveljavlja podpora za proizvodno vezano plačilo za zelenjadnice, morajo biti na površini prisotne najmanj 60 dni nepretrgoma ali v največ dveh delih (v tem primeru mora biti skupni seštevek dni obeh delov najmanj 60 dni), in sicer znotraj obdobja, ki se prične z dnem, ko vlagatelj odda zbirno vlogo za tekoče leto 2019, in se zaključi 15. oktobra tekočega leta.

Obdobje prisotnosti zelenjadnice na površini pomeni posejano ali posajeno zelenjadnico. Prvi dan štetja prisotnosti se prične s setvijo ali sajenjem zelenjadnic. Če je bila zelenjadnica posajena oziroma posejana pred oddajo zbirne vloge, se za prvi dan prisotnosti šteje datum oddaje zbirne vloge. Zato je pomembno, da vlagatelji, ki so setev oziroma sajenje zelenjadnic opravili pred pričetkom subvencijske kampanje, ne odlašajo z oddajo zbirne vloge za leto 2019.

Če se minimalno 60 dnevno obdobje prisotnosti zagotavlja v dveh delih, je skrajni rok setve ali sajenja druge zelenjadnice za drugi del obdobja 30. september 2019. Prisotnost zelenjadnice se zaključi z datumom začetka spravila zelenjadnice (na primer solata, zelje) oziroma z datumom zaključka spravila, če gre za pobiranje plodov (paradižnik, paprika) ali le delov zelenjadnice, pri čemer mora biti zelenjadnica še vedno v fazi tehnološke zrelosti.

Višina podpore

Za ukrep se letno nameni do 1,5 % letne nacionalne zgornje meje za neposredna plačila (v letu 2019 to znaša 2,014 mio EUR). Višina podpore za zelenjadnice v tekočem letu se izračuna tako, da se skupni znesek za podporo za zelenjadnice v tekočem letu deli s številom ugotovljenih upravičenih hektarjev zelenjadnic v tekočem letu. Višina podpore je torej odvisna od števila ugotovljenih upravičenih hektarjev zelenjadnic v tekočem letu.