Skoči do osrednje vsebine

Podpora je namenjena ohranitvi proizvodnje mleka na področjih s slabšimi pogoji za proizvodnjo mleka.

Kdo so upravičenci?

Upravičenci do plačila so nosilci kmetijskih gospodarstev:

 • ki izvajajo kmetijsko dejavnost;
 • njihova ugotovljena upravičena površina kmetijskeg agospodarstva znaša najmanj 1 ha ali manj kot 1 ha, skupni znesek plačil, ki naj mu bi bil odobren, pa znaša najmanj 100 evrov;
 • njihovo kmetijsko gospodarstvo je razvrščeno v gorsko območje v skladu s predpisom, ki ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
 • njihova oddaja in neposredna prodaja mleka v letu 2018 je znašala več kot 5.167 kg oziroma 4.359 kg za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v ekološko rejo mleka, in
 • v tekočem letu redijo eno ali več ženskih govedi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
  • je označeno, registrirano ter vodeno v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi;
  • je prisotno na zadevnem kmetijskem gospodarstvu v obdobju obvezne reje, ki traja od 25. februarja tekočega leta do 30. septembra tekočega leta;
  • je v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo živali, vpisane v Centralni register goveda kot rjave, lisaste, črnobele, red holstein, montbeliard, džersi, ayrshire, blaarkop rood, cika, kraška siva, pincgau ali siva tirolska pasme oziroma kot križanka izključno med temi pasmami;
  • je telilo vsaj enkrat do 25. februarja tekočega leta, pri čemer se za telitev šteje tudi rojstvo mrtvorojenega teleta, ki se rodi mrtvo po najmanj šestih mesecih brejosti in katerega truplo je odstranjeno v skladu s predpisi, ki urejajo odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi;
  • je na dan 1. januarja tekočega leta mlajše kot 15 let.

Podatki o oddaji in neposredni prodaji mleka nosilca kmetijskega gospodarstva se prevzamejo iz evidence mleka, ki se vodi v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco za sektor mleka in tržno informacijski sistem za trg mleka in mlečnih izdelkov. Pri tem se podatki o oddanem mleku v evidenco polnijo iz tržno informacijskega sistema za mleko, podatek o neposredni prodaji mleka pa se še vedno zbira v okviru zbirne vloge in se od tam polni v evidenco mleka.

Nosilci, ki so vključeni v ekološko rejo mleka za tekoče leto, so nosilci, ki imajo certificirano ekološko pridelavo mleka za preteklo in tekoče leto.

Višina podpore

Za namen tega ukrepa je namenjeno 3,5 % letne ovojnice (v letu 2019 to znaša 4, 690 mio  EUR). Višina podpore na upravičeno žival se izračuna tako, da se letna ovojnica namenjena tej shemi, deli z vsemi upravičenimi živalmi.