Skoči do osrednje vsebine

Ozaveščanje javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja

Želimo krepiti zavest o pomenu, ciljih in dosežkih mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Pomembno se je namreč zavedati, da dejavnosti, ki jih na tem področju izvajamo v partnerskih državah, posredno vplivajo tudi na življenje v Sloveniji.

Slovenski razvojni dnevi

Slovenski razvojni dnevi so osrednji dogodek za promocijo mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter ozaveščanje javnosti o njunem pomenu. Hkrati so forum za razpravo slovenskih in tujih strokovnjakov, predstavnikov vladnih in nevladnih ustanov, mednarodnih organizacij in akademskih krogov o aktualnih temah in sodelovanju na tem področju.

Celostna grafična podoba

V središču celostne grafične podobe slovenskega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči je logotip v odtenkih zelene in modre barve z dvojezičnim napisom Mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije oziroma angleško Slovenia's Development Cooperation. Grafični znak spominja na dlan, ki objema svet. Posamezne barve postopno prehajajo druga v drugo in izhajajo iz naravnega, domačega slovenskega okolja. Takšna gradacija govori o razvoju, premiku in partnerstvu. Izhodiščna zelena barva simbolizira travnate površine in lastništvo (angleško ownership), temno zelena gozdne površine in trajnost (angleško sustainability), zelenomodra svet vmes in učinkovitost (angleško effectiveness), svetlo modra nebo in opolnomočenje (angleško empowerment), temno modra pa vodo in vzajemno odgovornost (angleško mutual responsibility). Poleg izbranih barv tudi simbol sam sporoča vse pojme, ki jih želimo poudariti v logotipu.

Logotip mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije

Logotip mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije

Dokumenti