Skoči do osrednje vsebine

Ozaveščanje javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja

Želimo krepiti razumevanje o pomenu, ciljih in dosežkih mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Pomembno se je zavedati, da aktivnosti, ki jih na tem področju izvajamo v partnerskih državah, posredno vplivajo tudi na življenje v Sloveniji.

Slovenski razvojni dnevi

Slovenski razvojni dnevi so osrednji dogodek za promocijo mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter ozaveščanje javnosti o njunem pomenu. Hkrati so tudi forum za razpravo slovenskih in tujih strokovnjakov, predstavnikov vladnih in nevladnih ustanov, mednarodnih organizacij in akademske sfere o aktualnih temah in sodelovanju na tem področju.

Celostna grafična podoba

Osrednji element celostne grafične podobe slovenskega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči je logotip v odtenkih zelene in modre barve z dvojezičnim napisom Mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije / Slovenia's Development Cooperation. Grafični znak spominja na dlan, ki objema svet. Posamezne barve elementov postopno prehajajo druga v drugo in izhajajo iz naravnega, domačega slovenskega okolja. Takšna gradacija govori o razvoju, premiku in partnerstvu. Izhodiščna zelena barva simbolizira travnate površine in lastništvo (ownership), temno zelena gozdne površine in trajnost (sustainability), zelenomodra svet vmes in učinkovitost (effectiveness), svetlo modra nebo in opolnomočenje (empowerment), temno modra pa vodo in vzajemno odgovornost (mutual responsibility). Poleg izbranih barv tudi simbol sam sporoča vse pojme, ki jih želimo poudariti v logotipu.

Logotip mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije

Logotip mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije

Dokumenti

Iskalnik