Skoči do osrednje vsebine

Ozaveščanje javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja

Želimo krepiti zavest o pomenu, ciljih in dosežkih mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Pomembno se je namreč zavedati, da dejavnosti, ki jih na tem področju izvajamo v partnerskih državah, posredno vplivajo tudi na življenje v Sloveniji.

Slovenski razvojni dnevi

Slovenski razvojni dnevi so osrednji dogodek za promocijo mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter ozaveščanje javnosti o njunem pomenu. Hkrati so forum za razpravo slovenskih in tujih strokovnjakov, predstavnikov vladnih in nevladnih ustanov, mednarodnih organizacij in akademskih krogov o aktualnih temah in sodelovanju na tem področju.

Celostna grafična podoba

V središču celostne grafične podobe slovenskega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči je logotip v odtenkih zelene in modre barve z napisom Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč Slovenije ter v angleščini Slovenian aid. Grafični znak spominja na dlan, ki objema svet. Posamezne barve postopno prehajajo druga v drugo in izhajajo iz naravnega, domačega slovenskega okolja. Takšna gradacija govori o razvoju, premiku in partnerstvu. Izhodiščna zelena barva simbolizira travnate površine in lastništvo (angleško ownership), temno zelena gozdne površine in trajnost (angleško sustainability), zelenomodra svet vmes in učinkovitost (angleško effectiveness), svetlo modra nebo in opolnomočenje (angleško empowerment), temno modra pa vodo in vzajemno odgovornost (angleško mutual responsibility). Poleg izbranih barv tudi simbol sam sporoča vse pojme, ki jih želimo poudariti v logotipu. Slovenska in angleška različica logotipa imata vsaka tri dovoljene verzije postavitve simbola in izpisa, in sicer dve horizontalni in eno vertikalno verzijo. Simbol in izpis tvorita znak, ki je celovit in nedotakljiv. To pomeni, da ni dovoljeno spreminjati razmerij med elementi, ga maličiti, uporabljati zgolj katerega od njegovih elementov ali ga v celoti oziroma kakšen njegov element vkomponirati v drug znak.

Različice logotipa

Različice logotipa | Avtor: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Dokumenti