Skoči do osrednje vsebine

Ozaveščanje javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja

Želimo krepiti zavest o pomenu, ciljih in dosežkih mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Pomembno se je namreč zavedati, da dejavnosti, ki jih na tem področju izvajamo v partnerskih državah, posredno vplivajo tudi na življenje v Sloveniji.

Slovenski razvojni dnevi

Slovenski razvojni dnevi so osrednji dogodek za promocijo mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter ozaveščanje javnosti o njunem pomenu. Hkrati so forum za razpravo slovenskih in tujih strokovnjakov, predstavnikov vladnih in nevladnih ustanov, mednarodnih organizacij in akademskih krogov o aktualnih temah in sodelovanju na tem področju.

Celostna grafična podoba

V središču celostne grafične podobe slovenskega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči je logotip v odtenkih zelene in modre barve z napisom v angleščini Slovenia: Aid & Partnerships. Grafični znak spominja na dlan, ki objema svet. Posamezne barve postopno prehajajo druga v drugo in izhajajo iz naravnega, domačega slovenskega okolja. Takšna gradacija govori o razvoju, premiku in partnerstvu. Izhodiščna zelena barva simbolizira travnate površine in lastništvo (angleško ownership), temno zelena gozdne površine in trajnost (angleško sustainability), zelenomodra svet vmes in učinkovitost (angleško effectiveness), svetlo modra nebo in opolnomočenje (angleško empowerment), temno modra pa vodo in vzajemno odgovornost (angleško mutual responsibility).

Simbol in izpis tvorita znak, ki je celovit in nedotakljiv. To pomeni, da ni dovoljeno spreminjati razmerij med elementi, ga maličiti, uporabljati zgolj katerega od njegovih elementov ali ga v celoti oziroma kakšen njegov element vkomponirati v drug znak.

V osnovni izvedbi znaka poznamo barvni in črno-beli pozitiv ter negativ. Sekundarni znaki so namenjeni različnim oblikam mednarodne pomoči in se lahko spreminjajo. Različne pojavnosti (na primer na uradnih tiskovinah, promocijskem materialu ali roll-up stojalu) so podrobneje predstavljene v Priročniku celostne grafične podobe. Slednji naj služi vsem zaposlenim, zunanjim izvajalcem in oblikovalcem pri komuniciranju in dosledni uporabi logotipa.

Dokumenti