Skoči do osrednje vsebine

Z mednarodnim razvojnim sodelovanjem prispevamo k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzemamo soodgovornost za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in doseganje trajnostnega razvoja v partnerskih državah na Zahodnem Balkanu, v evropskem sosedstvu in Podsaharski Afriki.

Kot razvita, odgovorna in dejavna država, sooblikujemo politike in ukrepe za reševanje globalnih razvojnih izzivov. Skupaj s partnerji prispevamo k trajnostni, pravični, vključujoči in varni prihodnosti za vse. Z uresničitvijo 17 univerzalnih ciljev iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, ki smo jih članice OZN sprejele leta 2015, želimo doseči mir in varnost, blaginjo ter dostojno življenje za današnje in prihodnje rodove.

Z mednarodno humanitarno pomočjo rešujemo človeška življenja, preprečujemo in lajšamo trpljenje ter ohranjamo človekovo dostojanstvo. Pomagamo prizadetim državam in posameznikom, ki se spopadajo z izrednimi razmerami kot so posledice naravnih in drugih nesreč večjih razsežnosti ter oboroženih spopadov. Prav tako prispevamo h krepitvi odpornosti na krize in njihovemu preprečevanju.

Izhodišča in načela

Izhodišče za naše delovanje na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči predstavljajo cilji zunanje politike, mednarodni dogovori in standardi na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, trajnostnega razvoja in humanitarne pomoči, vrednote in razvojne usmeritve slovenske družbe in gospodarstva ter dosedanje izkušnje in primerjalne prednosti Slovenije.

Načela, ki usmerjajo naše mednarodno razvojno sodelovanje, so:

  • pristop, ki temelji na človekovih pravicah;
  • učinkovitost razvojnega sodelovanja, vključno z lastništvom držav nad lastnim razvojem in vključujočim partnerstvom za trajnostni razvoj;
  • skladnost politik za razvoj.

Načela, ki usmerjajo mednarodno humanitarno pomoč, temeljijo na potrebah prizadetega prebivalstva. Osrednja načela so humanost, nevtralnost in neodvisnost.

Obseg uradne razvojne pomoči Slovenije

Zavezali smo se, da si bomo prizadevali povečati uradno razvojno pomoč (URP) na 0,33 % bruto nacionalnega dohodka (BND) do leta 2030. Enako velja za države, ki so postale članice EU po letu 2002. Zaveza EU za isto obdobje je 0,7 % BND.

Leta 2017 smo za mednarodno razvojno sodelovanje namenili 67,23 milijona evrov, kar predstavlja 0,16 % BND.

Obseg uradne razvojne pomoči Slovenije med leti 2005 in 2018 v milijonih evrov in kot delež BND

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Dvostranska pomoč 11,96 13,99 17,38 20,32 18,16 17,87 13,53 14,86 15,35 15,19 22,62 25,22 22,11 24,74
Večstranska pomoč 17,06 21,09 22,14 26,55 33,11 27,47 31,58 30,62 30,87 31,19 34,43 48,33 45,12 45,84
Delež BND za URP (v %) 0,11% 0,12% 0,12% 0,13% 0,15% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,12% 0,15% 0,19% 0,16% 0,16%

* preliminarni podatki

Cilji trajnostnega razvoja

Na Vrhu OZN o trajnostnem razvoju je bila 25. septembra 2015 sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj (Agenda 2030), ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti ter zagotovitev napredka. Agenda 2030 vključuje 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki na uravnotežen način naslavljajo tri dimenzije trajnostnega razvoja (ekonomsko, socialno in okoljsko). Agenda 2030 skupaj s cilji trajnostnega razvoja predstavlja akcijski načrt za ljudi, planet Zemljo in blaginjo vseh. Odprava revščine v vseh oblikah in razsežnostih, tudi skrajne revščine, je največji globalni izziv in nujni pogoj za trajnostni razvoj v vseh treh dimenzijah. Agendo 2030 zato v partnerskem sodelovanju izvajajo vse države sveta (tako imenovane države v razvoju kot tudi razvite države) in vsi deležniki.

Z namenom izvajanja Agende 2030 v Sloveniji smo decembra 2017 sprejeli Strategijo razvoja Slovenije 2030, krovni razvojni okvir države, ki v ospredje postavlja kakovost življenja za vse, z vključevanjem ciljev trajnostnega razvoja pa nas uvršča med države, ki smo prepoznale pomen globalne odgovornosti do okolja in družbe.

Dokumenti

Iskalnik