Skoči do osrednje vsebine

Z mednarodnim razvojnim sodelovanjem prispevamo k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzemamo soodgovornost za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in doseganje trajnostnega razvoja v partnerskih državah na Zahodnem Balkanu, v evropskem sosedstvu in Podsaharski Afriki.

Kot razvita, odgovorna in dejavna država sooblikujemo politike in ukrepe za spoprijemanje s svetovnimi razvojnimi izzivi. Skupaj s partnerji prispevamo k trajnostni, pravični, vključujoči in varni prihodnosti za vse. Z uresničitvijo 17 splošnih ciljev iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, ki smo jo članice OZN sprejele leta 2015, želimo doseči mir in varnost, blaginjo ter dostojno življenje za današnje in prihodnje rodove.

Z mednarodno humanitarno pomočjo rešujemo človeška življenja, preprečujemo in lajšamo trpljenje ter ohranjamo človeško dostojanstvo. Pomagamo prizadetim državam in posameznikom, ki se spopadajo z izrednimi razmerami, kot so posledice naravnih in drugih nesreč večjih razsežnosti ter oboroženih spopadov. Prispevamo tudi h krepitvi odpornosti proti krizam in k njihovemu preprečevanju.

Izhodišča in načela

Izhodišče našega delovanja so cilji zunanje politike, mednarodni dogovori in standardi na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, trajnostnega razvoja in humanitarne pomoči, vrednote in razvojne usmeritve slovenske družbe in gospodarstva ter dosedanje izkušnje in primerjalne prednosti Slovenije.

Načela, ki usmerjajo naše mednarodno razvojno sodelovanje, so:

  • delovanje, ki temelji na človekovih pravicah;
  • učinkovitost razvojnega sodelovanja, vključno s prevzemanjem odgovornosti držav za lastni razvoj in vključujočim partnerstvom za trajnostni razvoj;
  • skladnost politik za razvoj.

Načela, ki usmerjajo mednarodno humanitarno pomoč, temeljijo na potrebah prizadetega prebivalstva. Med njimi so glavna humanost, nevtralnost in neodvisnost.

Obseg uradne razvojne pomoči Slovenije

Zavezali smo se, da si bomo prizadevali povečati uradno razvojno pomoč (URP) na 0,33 % bruto nacionalnega dohodka (BND) do leta 2030. Enako velja za države, ki so postale članice EU po letu 2002. Zaveza EU za isto obdobje je 0,7 % BND.

Leta 2018 smo za mednarodno razvojno sodelovanje namenili 70,76 milijona evrov, kar je 0,16 % BND.

Obseg uradne razvojne pomoči Slovenije med letoma 2005 in 2018 v milijonih evrov in kot delež bruto nacionalnega dohodka (BND)
Leto Dvostranska pomoč Večstranska pomoč Delež BND za URP (v %)
2005 11,96 17,06 0,11%
2006 13,99 21,09 0,12%
2007 17,38 22,14 0,12%
2008 20,32 26,55 0,13%
2009 18,16 33,11 0,15%
2010 17,87 27,47 0,13%
2011 13,53 31,58 0,13%
2012 14,86 30,62 0,13%
2013 15,35 30,87 0,13%
2014 15,19 31,19 0,12%
2015 22,62 34,43 0,15%
2016 25,22 48,33 0,19%
2017 22,11 45,12 0,16%
2018 24,81 45,95 0,16%

Cilji trajnostnega razvoja

Na vrhu OZN o trajnostnem razvoju je bila 25. septembra 2015 sprejeta Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (Agenda 2030), zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in zagotovitev napredka. Agenda 2030 vključuje 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki na uravnotežen način obravnavajo tri razsežnosti trajnostnega razvoja (gospodarsko, socialno in okoljsko). V njej je skupaj s cilji trajnostnega razvoja predstavljen akcijski načrt za ljudi, planet Zemljo in blaginjo vseh. Odprava revščine v vseh oblikah in razsežnostih, tudi skrajne revščine, je največji skupni izziv in nujni pogoj za trajnostni razvoj v vseh treh razsežnostih. Agendo 2030 zato v partnerskem sodelovanju izvajajo vse države sveta (države v razvoju in razvite države) in vsi deležniki.

Za njeno izvajanje v Sloveniji smo decembra 2017 sprejeli Strategijo razvoja Slovenije 2030, krovni razvojni okvir države, ki v središče postavlja kakovost življenja za vse, z vključevanjem ciljev trajnostnega razvoja pa nas uvršča med države, ki smo prepoznale pomen skupne odgovornosti do okolja in družbe.

Dokumenti

Iskalnik