Skoči do osrednje vsebine

Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Z mednarodnim razvojnim sodelovanjem, ki je med temeljnimi sestavnimi deli naše zunanje politike, prispevamo k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzemamo soodgovornost za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in doseganje trajnostnega razvoja v partnerskih državah. Kot odgovorni in dejavni člani mednarodne skupnosti sooblikujemo politike in ukrepe za reševanje skupnih razvojnih izzivov. Skupaj s partnerji prispevamo k spoštovanju človekovega dostojanstva in k trajnostni, pravični, vključujoči, varni in uspešni prihodnosti za vse.

Dostojno življenje za vse rodove

Z uresničitvijo 17 univerzalnih ciljev agende za trajnostni razvoj, ki smo jih sprejeli kot članica OZN, želimo doseči mir in varnost, blaginjo ter dostojno življenje za današnje in prihodnje rodove. Trajnostni razvoj v vseh treh razsežnostih – družbeni, gospodarski in okoljski – je skupna odgovornost nas vseh.

Proaktivno humanitarno delovanje

Z mednarodno humanitarno pomočjo izražamo solidarnost s prizadetimi državami in posamezniki, ki se spopadajo z izrednimi razmerami, bodisi s posledicami naravnih in drugih nesreč večjih razsežnosti ali oboroženih spopadov. Aktivno delujemo na področju krepitve odpornosti proti krizam in njihovega preprečevanja.

Kje in kako delujemo?

Projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja osredotočamo na prednostna vsebinska področja in geografska območja, kjer je naša uradna razvojna pomoč lahko učinkovita, odraža slovenske primerjalne prednosti in zmogljivosti ter zagotavlja podporo razvojnim prizadevanjem partnerskih držav. Pri tem za večjo učinkovitost spodbujamo dialog in sodelovanje s partnerskimi državami, drugimi donatoricami in mednarodnimi organizacijami.

Prednostna geografska območja mednarodnega razvojnega sodelovanja so Zahodni Balkan, evropsko sosedstvo in podsaharska Afrika, s poudarkom na najmanj razvitih državah. V države znotraj teh geografskih območij je namenjena glavnina naše uradne razvojne pomoči.

Prednostna vsebinska področja našega delovanja so:

  • spodbujanje miroljubnih in vključujočih družb, s poudarkom na dobrem upravljanju, enakih možnostih, vključno z enakostjo spolov, ter na kakovostnem izobraževanju;
  • boj proti podnebnim spremembam, s poudarkom na trajnostnem gospodarjenju z naravnimi in energetskimi viri.

Enakost spolov in varovanje okolja sta temi, ki ju vključujemo v vse projekte razvojnega sodelovanja.

Zanesljivo, učinkovito in v sodelovanju s partnerji

Smo zanesljiva razvojna partnerica, prilagodljiva in odzivna na aktualne potrebe partnerskih držav. Svojo prepoznavnost bomo gradili na delovanju, utemeljenem na lastnih vrednotah in primerjalnih prednostih, ter s tem k blaginji in trajnostni prihodnosti prispevali tam, kjer je naša dodana vrednost lahko največja. Še naprej si bomo prizadevali za povečevanje sredstev, ki jih namenjamo za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, ter gradili na njuni skladni in učinkoviti uporabi.