Skoči do osrednje vsebine

Javne površine

Javne površine so grajene in zelene površine, namenjene splošni rabi, kot so javne ceste, ulice, pasaže, trgi, tržnice, atriji, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine in podobne površine.

Urejanje in čiščenje javnih površin je skladno z Zakonom o varstvu okolja obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja v izključni pristojnosti lokalne skupnosti. Za zagotavljanje funkcij javnih površin je ključno njihovo celovito urejanje, kar zajema:

 • ustrezno načrtovanje,
 • vzpostavitev,
 • kakovostna gradnja ter
 • ustrezno upravljanje.

Načrtovanje, vzpostavitev in gradnjo odprtih javnih površin urejata Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) in Gradbeni zakon (GZ).

Strokovne podlage

 • Strokovne podlage za zakonsko ureditev gospodarske javne službe varstva okolja urejanje in čiščenje javnih površin

  Pobude za boljšo sistemsko ureditev urejanja, upravljanja in vzdrževanja javnih površin prihajajo z več strani. Pobude in predloge dajejo predstavniki strokovnih združenj, občin, uporabniki javnih površin, posamezniki in nevladne organizacije.

  Z namenom boljše ureditve področja gospodarske javne službe (GJS) urejanja in čiščenja javnih površin, je ministrstvo pristopilo k pripravi predlogov za jasnejšo in boljšo zakonsko ureditev izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin. Namen naloge je pridobiti strokovne podlage za ustrezno vključitev minimalnih zahtev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin v zakonodajo.
  Smernice in priporočila