Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Na COP26 za uspešnejši potek pogajanj

  Pod vodstvom slovenskega predsedstva po zaključku svetovnega vrha poteka že vrsta bilateralnih srečanj, med drugim s Kitajsko, Japonsko, ZDA, Avstralijo, Rusijo, skupino najmanj razvitih držav. V prihodnjih dneh se bodo odvila še nekatera druga bilateralna srečanja.

 • Minister dr. Simoniti nagovoril zbrane na dveh dogodkih o problematiki evropskih arhivov

  Danes, 4. novembra 2021, potekata spletna dogodka o aktualni problematiki evropskih arhivov, ki ju v sklopu slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije organizira Arhiv Republike Slovenije. Zbrane je nagovoril minister za kulturo dr. Vasko Simoniti.

 • Skrb za kakovost ni breme, temveč edina možna strategija za izhod iz krize

  V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU je danes potekalo delovno srečanje nacionalnih koordinatorjev za Skupni ocenjevalni okvir (Common Assessment Framework – CAF), ki sta ga organizirala Ministrstvo za javno upravo in Evropski center za vire CAF pri Evropskem inštitutu za javno upravo (EIPA).

 • 8. letni sestanek Odbora stalnih predstavnikov pri Programu Združenih narodov za okolje

  V Nairobiju in preko spleta je med 25. in 29. oktobrom potekal 8. letni sestanek Odbora stalnih predstavnikov pri Programu Združenih narodov za okolje (UNEP). Namen sestanka je bil priprava na najvišje mednarodno okoljsko zasedanje Skupščine Združenih narodov za okolje (UNEA-5), ki bo potekala konec februarja prihodnje leto. Delegacije so v okviru zastavljene agende naslovile številne teme, ki so bile obravnavane na zasedanju in predhodno pod slovenskim predsedstvom in delegacijo Ministrstva za okolja in prostor, pripravljene in usklajevane na EU koordinacijah.

 • Na COP26 za uspešno zastopanje stališč EU

  V Glasgowu bo od 31. oktobra do 12 novembra potekalo 26. zasedanje Okvirne konvencije Organizacije združenih narodov o spremembi podnebja (COP26), ki se ga bodo udeležile delegacije držav pogodbenic konvencije in pogodbenic Pariškega sporazuma. Slovenija bo kot predsedujoča Svetu EU skupaj z Evropsko komisijo zastopala in predstavljala EU, vodila pogajanja s tretjimi državami ter usklajevala države članice EU.

 • Predsednik vlade Janez Janša nadaljuje z delovnim obiskom v Bruslju

  Predsednik vlade Janez Janša je danes nadaljeval z delovnim obiskom v Bruslju.

 • Generalni direktorji za kmetijstvo držav članic EU razpravljali o ukrepih za okolje in podnebje v okviru reforme skupne kmetijske politike

  V okviru predsedovanja Svetu EU je Branko Ravnik, generalni direktor Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prek videopovezave vodil neformalno srečanje generalnih direktorjev, odgovornih za nacionalne strateške načrte za ukrepe skupne kmetijske politike (SKP). V luči uvedbe reforme SKP z letom 2023 na podlagi nacionalnih strateških načrtov SKP, je bilo srečanje posvečeno izzivom in priložnostim t.i. zelene arhitekture, zlasti nove sheme za okolje in podnebje, s katerimi se srečujejo države članice.

 • Predsednik vlade Janez Janša na delovni večerji s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom

  Predsednik vlade Janez Janša se je danes s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom v Bruslju srečal na delovni večerji.

 • Konstruktivno vzdušje na prvem političnem trialogu o reviziji mandata agencije Europol

  Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je danes v Bruslju kot predsedujoči Svetu EU za notranje zadeve v imenu Sveta EU vodil prvi sestanek v sklopu medinstitucionalnih pogajanj o reviziji mandata agencije Europol.

 • Sestanek generalnih direktorjev za teritorialno kohezijo

  V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU je včeraj potekal redni sestanek generalnih direktorjev za teritorialno kohezijo, ki ga je vodil generalni direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor Georgi Bangiev. Na sestanku so se generalni direktorji seznanili z aktivnostmi namenjenim komuniciranju in izvajanju Teritorialne agende 2030, sprejeti v decembru 2020.

 • 20. obletnica Aarhuške konvencije poudarila skupna prizadevanja za trajnosten, vključujoč in odporen razvoj

  V Ženevi je v hibridni obliki od 18. oktobra potekalo sedmo zasedanje pogodbenic Aarhuške konvencije, četrto zasedanje pogodbenic Protokola o registrih izpustov in prenosov onesnaževal (Protokol o PRTR), njun segment na visoki ravni in z njim povezana srečanja.

 • Strateško predvidevanje prihodnosti – ključ do večje pripravljenosti držav na prihodnje izzive

  V okviru slovenskega predsedovanja danes in jutri poteka globalna konferenca, na kateri je upravljanje vlad prvič hkrati obravnavano z vidikov inovativnosti, priprave boljše zakonodaje in izboljšanja kakovosti javnega sektorja. Slovenija je skupaj z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) prvič predstavila izsledke raziskave o staranju delovne sile ter privabljanju in zadrževanju talentov.

 • Prvič predstavljeni izsledki Študije o ravnanju s starejšimi zaposlenimi in talenti v javni upravi

  Ravnanje s starejšimi zaposlenimi in talenti v javni upravi sta področji, s katerima se v zadnjem obdobju pospešeno ukvarjajo vse članice Evropske unije. Zlasti staranje delovne sile ima na evropski trg dela velik vpliv, saj projekcije kažejo, da bo do leta 2050 razmerje med aktivnim in neaktivnim prebivalstvom 1:1, kar bo pomenilo eno starejšo ekonomsko neaktivno osebo na vsakega delavca.

 • Foto galerija: mednarodna konferenca "Kako povečati konkurenčnost in dostopnost evropskih avdiovizualnih in medijskih vsebin"

 • Treba je sprejeti stroge ukrepe za preprečitev instrumentalizacije ljudi v politične namene

  Republika Slovenija kot predsedujoča Svetu EU in Evropski center odličnosti za boj proti hibridnim grožnjam sta danes organizirala spletno delavnico o instrumentalizaciji migracij kot hibridni grožnji s poudarkom na Belorusiji, katere namen je bil preučiti ta fenomen, ki vpliva predvsem na varnostne razmere v EU, in cilje njegovih ključnih akterjev.

 • Sklenil se je niz razprav o izzivih v evropskem avdiovizualnem sektorju

  Včeraj, 14. oktobra 2021, se je zaključila dvodnevna mednarodna strokovna konferenca o tem, kako omogočiti enakovredno razmerje med akterji na svetovnem trgu ponudnikov avdiovizualnih vsebin. Zaradi razvoja novih tehnologij in epidemije covida-19 so se namreč pomembno spremenile produkcija in distribucija oziroma dostopnost avdiovizualnih del.

 • Priložnost za soočenje mnenj odločevalcev, producentov in ustvarjalcev avdiovizualnih vsebin

  Od 12. do 13. oktobra 2021 v Cankarjevem domu in prek spleta poteka mednarodna konferenca o tem, kaj je treba ukreniti, da bo celotni evropski avdiovizualni in medijski sektor bolj vzdržen in z močnejšo pogajalsko pozicijo pri vzpostavljanju konkurenčnih razmerij na globalnem trgu. Zbrane sta prvi dan konference nagovorila minister za kulturo dr. Vasko Simoniti in direktor za medijske politike pri Evropski komisiji Giuseppe Abbamonte.

 • Postavitev biotske raznovrstnosti na pot okrevanja

  Od 11. do 15. oktobra 2021 bo potekalo virtualno zasedanje pogodbenic Konvencije Združenih narodov (ZN) o biotski raznovrstnosti (CBD COP 15), namenjeno pripravam na pogajanja ciljev za biotsko raznovrstnost do 2030 in 2050, zaključilo pa se bo z zasedanjem v živo naslednje leto. Zasedanja na visoki ravni se je udeležil minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak.

 • Hojs: Za preprečevanje radikalizacije nujno vse-skupnostno sodelovanje

  Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je danes sodeloval na videokonferenci na visoki ravni Mreže za ozaveščanje o radikalizaciji (EU-RAN), ki jo je organizirala Evropska komisija. Namenjena je bila obeležitvi 10. obletnice delovanja mreže in razpravi o načinih za nadaljnje učinkovito spoprijemanje z izzivi radikalizacije.

 • Srečanje strokovnjakov neformalne mreže evropskih javnih uprav (EUPAN)

  Danes je v video obliki potekalo srečanje strokovnjakov neformalne mreže evropskih javnih uprav (EUPAN). Gre za srečanje strokovnjakov iz držav članic EU, držav opazovalk, predstavnikov Evropskega inštituta za javno upravo (EIPA), Evropske komisije in drugih vabljenih, ki namenjeno izmenjavi izkušenj, dobrih praks in usmeritev na področju upravljanja človeških virov v javni upravi ter krepitvi sodelovanja med člani.