Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Simoniti nagovoril zbrane na dveh dogodkih o problematiki evropskih arhivov

Danes, 4. novembra 2021, potekata spletna dogodka o aktualni problematiki evropskih arhivov, ki ju v sklopu slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije organizira Arhiv Republike Slovenije. Zbrane je nagovoril minister za kulturo dr. Vasko Simoniti.

Kot je uvodoma povedal minister za kulturo dr. Simonit, je arhivsko gradivo kulturni spomenik. Čeprav se njegova podoba spreminja skozi čas, ostaja neprecenljiva zapuščina naše preteklosti, ki bi morala biti dostopna vsem. Ob tem je opozoril na slovenski projekt e-ARH (javni slovenski elektronski arhiv), v sklopu katerega si prizadevamo, da bi arhivska kulturna dediščina postala čimbolj dostopna, tudi za invalidne osebe. Ob koncu nagovora je minister izrazil zaupanje v to, da bodo tudi slovenske izkušnje pomembno prispevale k razvoju arhivarstva v Evropski uniji.

V sklopu prvega, dopoldanskega dogodka so se sestali predstavniki Evropske arhivske skupine (EAG) in razpravljali o aktualnih temah in projektih, ki jih pripravljajo in izvajajo arhivi v Evropski uniji. V ospredju je bilo med drugim tudi vprašanje, kako organizirati arhive v času zdravstvene krize. 

V sklopu drugega, popoldanskega dogodka se bodo sestali predstavniki Odbora direktorjev evropskih nacionalnih arhivov članic Evropske unije (EBNA) z naslovom Zeleni in digitalni arhivi v Evropski uniji za vsakogar. Na srečanju bodo predstavljeni najpomembnejši slovenski projekti na področju arhivov, med njimi tudi prikaz dostopa do arhivskih vsebin za ranljive skupine.