Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Čitalnica Arhiva Republike Slovenije v petek, 16. avgusta 2019, zaprta

  Čitalnica arhiva bo v petek, 16. avgusta 2019, zaprta

 • Sprememba cene turističnega paketa zaradi spremembe cene goriva

  Ker smo ravno na višku turistične sezone in daljših dopustov, ki so jih potrošniki lahko rezervirali že pred časom pri turističnih agencijah, naj spomnimo na dopustnost spremembe cene že vplačanega turističnega paketa zaradi povišanja cene goriva.

 • MJU zastopan na mednarodni konferenci "6th International Conference on Big Data Analysis and Data Mining"

  Od 25. do 26. julija 2019 poteka v Londonu mednarodna konferenca z naslovom » 6th International Conference on Big Data Analysis and Data Mining«. Prvi dan konference je dr. Karmen Kern Pipan iz Direktorata za informatiko MJU uspešno predstavila prispevek z naslovom »Supportig improvements in decision making process using big data analytics in Ministry of Public Administration of Republic Slovenia«. Prispevek je bil sprejet z zanimanjem, tudi nekaj vprašanj je bilo postavljenih glede same izvedbe, koristi in prihodnjih izzivov.

 • Zaključil se je mednarodni sestanek o nadzoru in varnem odlaganju izrabljenih virov sevanja

  V Ljubljani se je zaključil mednarodni sestanek o nadzoru in varnem odlaganju izrabljenih virov sevanja (»Interregional Meeting on Conditioning Disused Sealed Radioactive Sources and Consolidation of Inventories«).

 • Zaživela nova orodja informacijske tehnologije za obvladovanje okoljskih tveganj

  Na spletni strani projekta EcoLex Life, ki ga sofinancira evropski finančni mehanizem LIFE in Ministrstvo za okolje in prostor, so brezplačno na voljo Zbirka okoljske zakonodaje s čistopisi, storitev EcoClipping, Orodje za oceno okoljskih tveganj, ki vam pomaga prepoznati in obvladovati vaša okoljska tveganja ter interaktivna aplikacija Okoljski vodič, s pomočjo katere lahko ugotovite, katere zahteve okoljske zakonodaje morate zadovoljevati in kaj od vas zahtevajo. Na voljo so vam tudi brezplačni webinarji in strokovne EcoLex delavnice.

 • Minister pozdravlja aktivno iskanje družinskih zdravnikov v tujini v ZD Ljubljana

  Minister za zdravje je danes obiskal Zdravstveni dom Ljubljana, kjer se je srečal z direktorjem Rudijem Dolšakom. Na sestanku sta govorila o problematiki družinskih zdravnikov. Direktor Dolšak pozdravlja sprejem Aneksa št. 2, saj je to prvi korak po dolgih letih, ki posebej nagrajuje bolj obremenjene time družinske medicine.

 • Razpis ERC Starting Grant 2020 za raziskovalce na začetku samostojne kariere

  ERC je odprl razpis Starting Grant 2020 z zaključnim rokom 16. oktober 2019. ERC Starting Grant je namenjen podpori odličnim raziskovalcem na karierni stopnji, ko začenjajo svojo samostojno raziskovalno skupino ali program.

 • Razpisane IKT teme 2020 na področju zdravstva in oskrbe

  Evropska komisija bo v okviru Delovnega programa 2020 odprla več IKT tem na področju zdravja in oskrbe (prvi družbeni izziv - SC1). Odebeljeno so označene teme, ki so že odprte, in se je na njih že mogoče prijaviti do zaključnega roka 13. novembra 2019.

 • Projekt protipoplavne ureditve porečja Gradaščice stopa v etapo 1A

  Direkcija za vode je objavila razpis za oddajo javnega naročila: Projektiranje in gradnja projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A«. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

 • Manjše spremembe pri omejitvah težkega tranzitnega prometa

  Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković sta v zadnjih mesecih intenzivno pripravljala skupne rešitve za nekaj pomembnih odprtih vprašanj.

 • 62. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji med drugim sprejela noveli Uredb o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravnih nesrečah vetrolom in žled iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2019 in Akcijski načrt za izboljšanje postopka načrtovanja, priprave, sprejemanja in vrednotenja učinkov zakonodaje 2019-2022.

 • Odločitve z 62. dopisne seje Vlade RS s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Vlada RS je na 62. dopisni seja sprejela šest točk z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Ministrica za infrastrukturo obiskala Letališče Edvarda Rusjana Maribor

  Ministrica Alenka Bratušek si je ogledala delovanje letališča in se srečala z zaposlenimi ter vodstvom družbe DRI upravljanje investicij, ki po novem upravlja z mariborskim letališčem.

 • Minister je obiskal tudi SB »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica

  Minister za zdravje je danes poleg PB Idrija obiskal tudi Splošno bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica. Na sestanku z vodstvom bolnišnice in svetom zavoda so se pogovarjali predvsem o poslovanju bolnišnice. Sanacija bolnišnice za zdaj namreč ni uspešna, na kar je ministra v pismu v začetku tedna opozorila tudi predsednica sveta zavoda. Minister je zaradi slabega izvajanja sancijskega programa bolnišnice zaskrbljen, zato pričakuje bo zaradi slabega finančnega stanja nekdo prevzel odgovornost. Nastalo situacijo je potrebno začeti reševati takoj, sprejeti je potrebno še dodatne ukrepe in pričeti intenzivno izvajati vse sanacijske ukrepe.

 • Prijava zalog vina na dan 31.07.2019

  Vsi pridelovalci grozdja in vina, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina in prijavljajo pridelek vina, so v skladu s Pravilnikom o pridelovalcih grozdja in vina (Uradni list RS, št. 16/07, št. 62/09 in 4/16) dolžni do 7. septembra vsako leto prijaviti zaloge vina na dan 31. julij v letu prijave. 

 • Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v zadnjih dneh izdala odločbe za številne ukrepe

  Izdane so bile odločbe za ukrepe na področju čebelarstva, za šolsko shemo, za sofinanciranje zavarovalnih premij, za pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo, odločbe o ustreznosti spremembe vinske trte in odločbe za pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

 • Fotografski natečaj Alpske konvencije

  Ministrstvo za okolje in prostor kot nosilec Alpske konvencije v Sloveniji ter Stalni sekretariat Alpske konvencije obveščata o že deseti izvedbi fotografskega natečaja. Fotografije, ki bodo oddane do 30. avgusta 2019 se bodo potegovale za nominacije za koledar Alpske konvencije za leto 2020.

 • Odločitve 62. dopisne seje Vlade RS s področja MOP

  Vlada RS je na 62. dopisni seji obravnavala 4 točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Minister nadaljuje z obiski bolnišnic, danes v PB Idrija

  Minister za zdravje je v okviru rednih obiskov slovenskih bolnišnic danes obiskal Psihiatrično bolnišnico Idrija. Na delovnem obisku je vodstvo bolnišnice med drugim predstavilo izzive povezane s staranjem prebivalstva. Starostna struktura prebivalcev se namreč spreminja, prav tako potrebe ljudi. To vpliva tudi na psihiatrično oskrbo, v porastu je obolenje za demenco, pacienti pa imajo poleg psihiatričnih tudi druge fizične težave. Bolnišnica se bo moralo zato tudi kadrovsko okrepiti.

 • Za reševanje vlog v zakonskem roku

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo, da ne bi prihajalo do zamud pri reševanju vlog na centrih za socialno delo, tako, kot se je to zgodilo v lanskem letu, pripravili nekaj tako sistemskih, kot tudi organizacijskih ukrepov.