Skoči do osrednje vsebine

Zaključna konferenca eProstor

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor Uroš Brežan je nagovoril udeležence zaključne konference Programa projektov eProstor pod sloganom »En prostor za vse«, namenjenega povezovanju podatkov in procesov na področju prostora in okolja, kar je ključno v eri digitalne preobrazbe.

Osnovni namen eProstora je pospešiti in izboljšati procese na področjih urejanja prostora, graditve objektov in upravljanja nepremičnin. Program projektov je pomembno izhodišče za sprejete strategije in akcijski načrt MOP za digitalno preobrazbo na področju okolja in prostora. Prizadevanja gredo v smeri zagotovljanja brezpapirnega elektronskega poslovanja, enostavno dostopnih podatkov o nepremičninah, prostoru in graditvi ter odpravi nepotrebnih administrativnih ovir, kar je možno doseči s povezljivimi, prosto dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov.

»Na ministrstvu se zavedamo, da so vse strateške teme ministrstva medsebojno povezane preko lokacije. Enostavno dostopni, kakovostni digitalni in geolocirani podatki o lokaciji, prostoru ter o nepremičninah, vodah, okolju in naravi imajo vodilno vlogo v slovenski digitalni družbi. Za učinkovito upravljanje s prostorom in za kakovostno izvajanje zemljiške administracije smo pospešili in izboljšali procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami,« je poudaril minister Brežan.

Rešitve bodo optimizirale procese prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami, kar je podlaga za elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja (eGraditev), priprave prostorskih aktov (ePlan) in evidentiranja nepremičnin.

Digitalna preobrazba na področju okolja in prostora je eden ključnih predpogojev za doseganje trajnostnih ciljev zelenega dogovora. Ob tem Tomaž Petek, generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) poudaril: »Po 78 mesecih dela smo dosegli točko na katero smo ponosni. Vzpostavili smo portal eProstor, na katerem je obilica orodij, podatkov in programov ter prešli na nov državni koordinatni sistem, ki je predpogoj za povezovanje podatkov.«

Georgi Bangiev, generalni direktor direktorata za prostor, graditve in stanovanja pa je poudaril: »Vse se dogaja v prostoru, tudi narava in okolje sta prostor, zato si s tovrstnimi projekti prizadevamo nadgradit digitalno družbo v Sloveniji.«

Program projektov so za potrebe usklajenega in kakovostnega upravljanja s prostorom ter učinkovitega gospodarjenja z nepremičninami v finančni perspektivi 2014-2020 izvajala MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja in GURS.

Spletna povezava do programa projektov eProstor