Skoči do osrednje vsebine

Lobnikar na strokovnem srečanju o odkrivanju, preprečevanju in zaščiti žrtev trgovine z ljudmi

Državni sekretar dr. Branko Lobnikar je z uvodnim nagovorom odprl strokovni posvet o odkrivanju, preprečevanju in zaščiti žrtev trgovine z ljudmi, ki je potekal za zaposlene v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji, Uradu za oskrbo integracijo migrantov, kriznih centrih, Centrih za socialno delo in za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva.

Posvet je v hotelu Radisson Blu v Ljubljani organiziral Direktorat za migracije v Ministrstvu za notranje zadeve v sodelovanju z Evropsko migracijsko mrežo (angleško European Migration Network).

Lobnikar je povedal, da se uslužbenci ministrstva v postopkih odločanja o dodeljevanju statusa upravičenosti do mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji srečujejo tudi s primeri, v katerih so prosilci lahko prepoznani kot žrtve trgovine z ljudmi, zato je ozaveščenost o tem pojavu nujna, da lahko ustrezno in pravočasno ukrepajo. Pozdravil je pobudo, da so se usposabljanju pridružili tudi zakoniti zastopniki mladoletnikov brez spremstva, saj ravno otroci predstavljajo najbolj ranljivo skupino potencialnih žrtev trgovanja.

»V Sloveniji v zadnjih nekaj letih med žrtvami trgovanja ni bilo prepoznanih mladoletnih oseb, je pa toliko bolj zaskrbljujoče dejstvo, da v Evropski uniji otroci predstavljajo skoraj četrtino vseh žrtev tega kaznivega dejanja«, je povedal Lobnikar. Pomembno vlogo pri prepoznavi žrtev trgovine z ljudmi imajo tudi vsi, ki se srečujejo z mladoletnimi osebami, zato je izpostavil, da »k boljši prepoznavi in odkrivanju morebitnih žrtev trgovanja lahko bistveno pripomorete tudi vi, odločevalci v postopkih s prosilci za mednarodno zaščito, kar je pravzaprav namen današnjega usposabljanja."

Za prepoznavo pojava trgovine z ljudmi pomembno vlogo igrajo neodvisni nadzorni mehanizmi, kot je na primer Varuh človekovih pravic, na mednarodni ravni pa skupina Greta, ki preverja izvajanje Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi. Skupina Greta med drugim poziva k okrepitvi prizadevanj za odkrivanje žrtev trgovine z ljudmi tudi med migranti in prosilci za mednarodno zaščito in k bolj proaktivnemu pristopu za prepoznavo otrok, žrtev trgovine z ljudmi, pri čemer je treba več pozornosti posvetiti romskim otrokom in mladoletnikom brez spremstva.

Državni sekretar dr. Branko Lobnikar je tudi nacionalni koordinator Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi. "Kot nacionalni koordinator se zavzemam za to, da se priporočila nacionalnih in mednarodnih nadzornih mehanizmov v čim večji možni meri upoštevajo. Zavedam se, da boj proti trgovini z ljudmi ni vaša primarna naloga, a kljub temu apeliram tudi na vas, da pri svojem delu v bodoče namenite posebno pozornost tudi prepoznavi kazalnikov morebitnih žrtev trgovine z ljudmi«, je zaključil Lobnikar.

Udeležence srečanja je pozdravila tudi vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za migracije na Ministrstvu za notranje zadeve Nataša Potočnik. Dejala je, da se v zadnjem obdobju v postopkih mednarodne zaščite srečujemo z večjim številom mlajših mladoletnikov brez spremstva, katerim je treba dati posebno pozornost. Zato je današnje srečanje zelo dobrodošlo za izmenjavo dobrih praks in medsebojno ozaveščanje.

V Sloveniji v zadnjih letih beležimo povečevanje prošenj za mednarodno zaščito, še posebej s strani mladoletnikov brez spremstva, ki so kot ranljiva skupina oseb posebej izpostavljeni tveganju, da postanejo žrtve trgovine z ljudmi. Udeleženci so se med posvetom seznanili s ključnimi izzivi v postopkih prepoznave indikatorjev, odkrivanja ter preprečevanja trgovine z ljudmi, predvsem pri delu z ranljivo skupino mladoletnikov brez spremstva.

 Nagovor državnega sekretarja dr. Branka Lobnikarja

Nagovor državnega sekretarja dr. Branka Lobnikarja | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

1 / 3