Skoči do osrednje vsebine

Objava rezultatov 1. javnega transnacionalnega razpisa »Biodiversa+«

Mednarodni odbora razpisa (ang. Call Steering Committe) »ForestValue Call for joint European research projects in 2021« je 7. oktobra 2022 zaključil izborni postopek, v okviru katerega je v sofinanciranje predlagal 36 raziskovalnih projektov, med njimi tudi 3 projekte s slovenskimi prijavitelji.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (ministrstvo) je v okviru predvidenih nacionalnih sredstev za 1. javni transnacionalni razpis so-financiranega partnerstva Biodiversa+ »2021-2022 Joint Call “Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea”« (Biodiversa+ 2021-2022 JC) in nacionalnih pravil financiranja (angleško Slovenia MIZS Funding Organisation Rules), razpisalo sredstva za izvedbo slovenskega dela, v višini največ do 630.000,00 evrov.

Na podlagi razpisanega postopka ocenjevanja projektnih predlogov na javnem transnacionalnem razpisu »Biodiversa+ 2021-2022 JC«, predloga Mednarodnega odbora razpisa (angleško Call Steering Committe - CSC) ter skupne okvirne višine nepovratnih sredstev, ki jih je ministrstvo namenilo za sofinanciranje slovenskega dela predmeta javnega transnacionalnega razpisa, je strokovni odbor CSC izbral in predlagal v sofinanciranje 36 projektov, prispelih na transnacionalni javni razpis »Biodiversa+ 2021-2022 JC«, med njimi tudi 3 projekte s 4 slovenskimi prijavitelji, kar je razvidno iz dokumenta Biodiversa+ 2021-2022 JC - Record of decision CSC meeting (#6) – Funding decision, z dne 13. septembra 2022 in obvestil o zaključku izbora, z dne 26. septembra 2022.  Skladno s transnacionalnim javnim razpisom in nacionalnimi organizacijskimi pravili (angleško Slovenia MIZS Funding Organisation Rules, št. 511-62/2021/6, z dne 30. septembra 2021) je ministrstvo za predmetni javni razpis za izvedbo slovenskega dela aktivnosti na izbranih projektih načrtovalo 630.000,00 evrov nacionalnih sredstev, ki po zaključenem izbornem postopku zaradi do-financiranja s strani Evropske komisije (angleško EC Top-Up) v višini do 140.077 evrov znaša skupno do 488.413 evrov za sofinanciranje treh projektov. Skupna vrednost slovenskega dela izbranih in sofinanciranih projektov znaša največ do 628.490 evrov.

V izbranih konzorcijih so slovenski partnerji navedeni v spodnji tabeli.

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov za izvedbo projektov je 2023 - 2026.
Posameznim prejemnikom se za izvedbo slovenskega dela aktivnosti v tabeli predlaganih projektih v skladu z javnim transnacionalnim razpisom »Biodiversa+ 2021-2022 JC« dodelijo sredstva v skupni višini največ do zneska (na partnerja) navedenega v zgornji tabeli, za predvideno obdobje trajanja posameznega projekta največ do 36 mesecev, v skladu z nacionalnimi pravili in v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi posameznega leta, skupaj največ 628.490,00 evrov.