Skoči do osrednje vsebine

V človeka usmerjena digitalizacija z Mrežo nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo

  • Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

Predstavniki Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) in Službe Vlade Republike Slovenije so danes v okviru delovne skupine nevladnih organizacij za področje digitalne vključenosti starejših ponovno sedli za skupno mizo. Tako eni kot drugi so predstavili svoje predloge za usposabljanje na področju digitalnih kompetenc in možne načine sodelovanja.

Alijana Šantej, Igor Miljavec, Andrej Jus, Simon Delakorda, Jožica Puhar, Matjaž Ugovšek, Ana Zakrajšek, Tilen Škraba

Alijana Šantej, Igor Miljavec, Andrej Jus, Simon Delakorda, Jožica Puhar, Matjaž Ugovšek, Ana Zakrajšek, Tilen Škraba

1 / 2

V okviru predloga Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki je še danes v javni razpravi, je tudi računalniški sklad. »Računalniški sklad ne bo vključeval le rabljene opreme, temveč tudi novo. Oprema bo primarno namenjena ranljivim skupinam, med njimi tudi otrokom iz socialno ogroženih družin,« je izpostavila generalna sekretarka dr. Aida Kamišalić Latifić.

Dr. Tilen Gorenšek, vodja Sektorja za digitalno vključenost, se je predstavnikom nevladnih organizacij zahvalil za vse podane predloge, saj na tak način potrjujejo predlog sodelovanja s prvega informativnega dneva. Informativni dan je bil s strani Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo organiziran 14. oktobra 2022.

Naslednji ukrep so Digitalni heroji - izobraževanje oseb, po metodi »teniraj trenerja«, ki bodo podprte z znanjem in gradivi lahko svoje znanje prenašale naprej. »»V noveli Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-2) smo v okviru ukrepa Digitalni heroji že razmišljali o podpornem okolju, ki ga želimo dolgoročno spodbujati. Ne želimo ga zgolj vzpostaviti, temveč ohranjati in nadgrajevati. Cilj je ekosistemsko delovanje na čim več področjih. Verjamemo v interdisciplinarnost, ki bo omogočala ustrezno soočanje z izzivi pri digitalizaciji, s katerimi se kot družba srečujemo,« še dodaja vodja Sektorja za digitalno vključenost.

V Službi za digitalno preobrazbo tako pospešeno pripravljamo tudi strategijo Digitalna Slovenija 2030, ki je nadaljevanje Digitalne strategije 2020. Med drugim ta zajema ciljne ukrepe, namenjene predvsem starejšim in mladim. Strategija Digitalna Slovenija 2030 zajema tudi izjemno pomembno področje digitalne vključenosti, o čemer bo možno več slišati na delavnici 2. decembra 2022, ki jo organizira Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo.

Zbrani so se strinjali, da bo za uspešno delovanje računalniškega sklada pomembno vlogo igrala promocija. Želijo si namreč, da bi informacije o vsebinah, ki so namenjene prebivalcem, med njimi tudi starostnikom, invalidom in drugim ogroženim skupinam, do njih tudi zares prišle.

Sestanka so se udeležili Alijana Šantej (Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje), Igor Miljavec (Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica), Andrej Jus (Festival za tretje življenjsko obdobje), Simon Delakorda (Inštitut za elektronsko participacijo), Jožica Puhar (Zveza društev upokojencev), Matjaž Ugovšek (Društvo Duh časa), Ana Zakrajšek (Simbioza) in Tilen Škraba (Zavod za digitalno dostopnost A11Y.si). Na strani službe je na sestanku sodelovala državna sekretarka dr. Aida Kamišalić Latifić, dr. Tilen Gorenšek, vodja Sektorja za digitalno vključenost, Tjaša Sobočan, strokovna sodelavka v kabinetu ministrice, in Petra Kovačec iz Sektorja za digitalno vključenost.

O srečanju s predstavniki Službe vlade za digitalno preobrazbo so prispevek pripravili tudi v Mreži nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID). Dostopen je tukaj.