Skoči do osrednje vsebine

Z ukrepi interventne zakonodaje do večje dostopnosti zdravstvenih storitev

Ministrstvo za zdravje je danes na Brdu pri Kranju pripravilo posvet za izvajalce zdravstvenih storitev, v sklopu katerega so osrednjo pozornost namenili novostim, ki jih prinašata Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) in Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ).

Ukrepi, ki med drugim vključujejo dodatke za povečan obseg dela in ambulante za neopredeljene bolnike, še niso dokončni, po besedah ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana »so živa stvar«, ki se lahko še spreminja in dopolnjuje. »Vsi ti ukrepi so podlaga za sistemske spremembe«, je dejal minister in dodal, da si želijo, da bi bilo v zdravstvu čim manj administrativnih ovir ter da bi vsak člen v zdravstveni verigi opravljal svoje delo. »Vsi smo namreč tu zaradi pacientov«, je poudaril minister. 

Vršilec dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Aleš Šabeder je predstavil spremembe pri upravljanju javnih zdravstvenih zavodov, sicer pa ministrstvo pripravlja tudi poenotenje aktov o ustanovitvi vseh javnih zdravstvenih zavodov.

Generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo mag. Vlasta Mežek je podrobneje predstavila možnost sklepanja podjemnih pogodb z lastnim zaposlenim za izvajanje rednega ali izrednega programa, če izvajalci ocenijo, da so bile izčrpane vse druge možnosti, po katerih bi bile lahko opravljene te storitve, Miriam Komac iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije pa je naslovila izzive in priložnosti nagrajevanja za posebne obremenitve. Ena od novosti, ki jih prinaša interventna zakonodaja so tudi t.i. ambulante za neopredeljene zavarovane osebe, ki bodo organizirane pri javnih zdravstvenih zavodih, kjer zaradi pomanjkanja zdravnikov izbira splošnega zdravnika ni možna. Po besedah vodje kabineta na ministrstvu Tine Jamšek pričakujejo, da bo na državnem nivoju takih ambulant 60.

Predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Sladjana Jelisavčić, je udeležencem posveta predstavila aktivnosti namenjene povečanju dostopnosti do zdravstvenih storitve, ki jih izvaja ZZZS, medtem ko je generalna direktorica ZZZS na novinarski konferenci povedala, da na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije podpirajo vse ukrepe, ki so usmerjeni v dobrobit zavarovanih oseb. Dodala je, da bo ZZZS skladno z ukrepi mesečno spremljal realizacijo ukrepov in podatke objavljal, da bodo izvajalcem zdravstvenih storitev, ministrstvu, ZZZS in združenju osnova za morebitne prilagoditve ukrepov. Direktor Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Marjan Pintar pa je ocenil, da »še nikoli ni bilo toliko možnosti za opravljanje dela v zdravstvu«.