Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Objavljamo tri primere finančnih preiskav Finančne uprave RS

  Neprijavljeni tobačni listi in pogonsko gorivo ter neprijavljena proizvodnja drobno rezanega tobaka.

 • Pravice potrošnika – 1. del: Pravica do varne hrane

  Zagotavljanje varnosti hrane je soodgovornost vseh deležnikov v agroživilski verigi

  V teh vročih poletnih dneh je dobra higienska praksa pri ravnanju s hrano še posebej pomembna. Hrana je varna, kadar je ustrezna za uživanje in ne ogroža zdravja, kar predstavlja eno od osnovnih pravic potrošnikov. V agroživilski verigi so deležniki, kmetje, živilsko-predelovalna industrija, trgovci in distributerji, strokovne inštitucije, pristojni državni organi ter tudi vsi mi kot potrošniki. Vsak z vidika svojih pristojnosti je soodgovoren za zagotavljanje varnosti! Ključno je znanje, sodelovanje in komuniciranje med vsemi deležniki.

 • Minister želi učinkovitejše delo NPU in kriminalistične policije

  Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je v skladu s svojimi pristojnostmi konec julija v. d. generalnega direktorja policije izdal usmeritve in obvezna navodila za izvajanje policijskih nalog pri odkrivanju in preiskovanju zahtevnih kaznivih dejanj, zlasti s področja gospodarstva, korupcije in organiziranega kriminala, ki jih opravlja Nacionalni preiskovalni urad (NPU). Pravna podlaga je v določilih 23. in 24. člena Zakona o državni upravi in v določilih 3., 4. in 13. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji.

 • Vlada namenila pomoč Libanonu ob eksploziji v Bejrutu

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela odločitev, da za nujno humanitarno pomoč Libanonu nameni prispevek v višini 200.000 EUR in prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite v Libanon napoti strokovnjaka za usklajevanje mednarodne pomoči.

 • Slovenija namenila nujno humanitarno pomoč prebivalcem Bejruta

  Vlada Republike Slovenije je za nujno humanitarno pomoč Libanonu namenila prispevek v višini 200.000 EUR, ki je preko Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) in Caritasa Internationalis namenjen prebivalcem Bejruta. Poleg tega je Slovenija danes v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite v Bejrut napotila slovenskega strokovnjaka za logistiko, ki je del ekipe EU za civilno zaščito.

 • Potrditev Interreg ADRION projekta EUREKA

  29. julija 2020 je bilo potrjenih pet od trinajstih prijavljenih strateških projektov v okviru 3. razpisa programa Interreg ADRION. Skupna vrednost prijavljenih projektov je 13,6 milijona evrov, od česar sofinanciranje EU predstavlja 11,6 milijona evrov. Znanstevno-raziskovalno središče Koper (projekt REINSER) in Univerza v Ljubljani (projekt SI4CARE) sta vodilna partnerja projektov, v okviru katerih nastopata.

 • 4,5 milijona evrov za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo danes v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 4,5 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je vzpostaviti nove obrate za predindustrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali tudi aktivnosti.

 • Preliminarni podatki o slovenskem nepremičninskem trgu za 1. polletje 2020 in poročilo o nakupih tujcev

  Geodetska uprava RS je objavila preliminarne podatke o slovenskem nepremičninskem trgu za 1. polletje 2020 in Poročilo o nepremičninskih nakupih tujcev v letih od 2017 do 2019.

 • 10 milijonov evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 10 milijonov evrov, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. Vložitev vloge poteka od 31. avgusta 2020 do vključno 4. novembra 2020 do 24. ure.

 • Podaljšanje ukrepov glede prepovedi zbiranja in spremembe na zelenem in rdečem seznamu

  Vlada Republike Slovenije se je na podlagi strokovne ocene odločila, da se omejitve iz Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji uporabljajo še naprej. Z zelenega seznama se črtajo Češka, Malta in Švica ter administrativne enote Španije: Balearski otoki, Kantabrija ter Kastilja in Leon, na rdečega je uvrščena Belgija.

 • Z zelenega seznama Češka, Malta in Švica, na rdečega uvrščena Belgija

  Od 6. avgusta 2020 veljajo nekatere spremembe na seznamih držav. Vlada Republike Slovenije je med drugim z zelenega seznama (vstop brez karantene) črtala Češko, Malto, Švico in nekatere administrativne enote Španije, na rdeči seznam (14-dnevna karantena) pa je uvrstila tudi Belgijo.

 • 75. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 preneha veljati. Sprejela je tudi konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin, ki se je v letu 2019 povečala za 2,8 % oziroma 1,36 milijarde evrov.

 • Odločitve s 75. dopisne seje Vlade RS s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada RS je na 75. dopisni seji obravnavala in sprejela pet točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Začela se je sezona jabolk – posegajmo po lokalnem sadju!

  Slovenija ima enkratne pogoje za pridelavo resnično kakovostnih jabolk. Naša dežela je obdarjena z vrhunsko klimo in zemljo za pridelovanje jabolk. Glede trdote in vsebnosti sladkorjev, ki zagotavljajo optimalno zrelost, so slovenska jabolka resnično nadpovprečna. To potrjujejo tudi meritve kakovosti.

 • Slovenija na prvem mestu med EUREKA projekti

  Z zaključkom letošnjega javnega razpisa se končuje uspešno obdobje izvajanja programa EUREKA s sredstvi strukturnih skladov, kar je Sloveniji uspelo kot eni prvih EUREKA držav. Slovenija je v tokratnem roku za potrjevanje, po številu potrjenih projektov, zasedla prvo mesto, pred Veliko Britanijo, ki je potrdila polovico manj (7) projektov, sledili pa sta ji Kanada in Madžarska, vsaka s po štirimi projekti. Za ta uspeh je naša država prejela tudi posebno pohvalo EUREKA Sekretariata.

 • Odločitve 75. dopisne seje Vlade Republike Slovenije s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na 75. dopisni seji obravnavala 7 točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Državni sekretar ZDA Mike Pompeo bo obiskal Slovenijo

  Prihodnji teden bo Slovenijo obiskal državni sekretar Združenih držav Amerike Michael R. Pompeo. Namen obiska je intenzivirati odnose na visoki ravni, ki so v preteklih letih nekoliko zastali, ter poglobiti tesne prijateljske, zavezniške in partnerske odnose med Slovenijo in ZDA. Prav tako želimo z obiskom utrditi dvostranski politični dialog na visoki ravni ter okrepiti sodelovanje med državama na gospodarskem in drugih področjih.

 • Inšpektor določi upravnika večstanovanjske stavbe, če tega sporazumno ne storijo lastniki sami

  Naloga stanovanjske inšpekcije, ki deluje v sklopu Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) je izvajanje inšpekcijskega nadzora nad uresničevanjem javnega interesa na stanovanjskem področju po Stanovanjskem zakonu in predpisih izdanih na njegovi podlagi.
  Za javni interes na stanovanjskem področju se šteje zlasti:
  - zagotavljanje takšnega stanja večstanovanjske stavbe, da je omogočena njena normalna raba;
  - zagotavljanje pogojev za učinkovito upravljanje večstanovanjskih stavb.

 • Inženirske enote Slovenske vojske sodelujejo pri vzdrževanju in urejanju cest na območju Črnomlja

  Slovenska vojska se je odzvala na prošnjo Policije po sanaciji dovoznih poti na območju občine Črnomelj, kjer s patruljami in opazovalnicami varuje državno mejo. Dovozne poti so težko prevozne in v slabših vremenskih razmerah lahko nevarne. Zato je Slovenska vojska ugodila prošnji Policije po sanaciji posebej kritičnih in nevarnih odsekov dostopov do opazovalnic.

 • Helikopterji Slovenske vojske julija prepeljali 85 poškodovanih ali obolelih oseb

  Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske, ki so na vojaškem delu letališča Jožeta Pučnika na Brniku in letališču Edvarda Rusjana Maribor vsak dan v 15 minutah pripravljene na posredovanje, so julija poletele na pomoč 77-krat, od tega 23-krat na pomoč v gore, 48-krat poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč in 6-krat za prevoz inkubatorja. Pri tem so prepeljale 85 poškodovanih ali obolelih in skupaj naletele 94 ur.