Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Delovni obisk v.d. direktorice Urada za mladino Dolores Kores v Mariboru

  V.d. direktorice Urada za mladino mag. Dolores Kores se je 12. junija 2020 na povabilo Mestne občine Maribor (MOM) in MKC Maribor udeležila sestanka z vodjo Urada za kulturo in mladino na MOM ter nato še srečanja s predstavniki mladinskih organizacij v Mariboru.

 • Imenovanje mag. Dolores Kores za v.d. direktorice Urada za mladino

  Vlada je na današnji 19. redni seji vlade sprejela odločbo, da se Tina Kampla s 4. junijem 2020 razreši s položaja direktorja Urada Republike Slovenije za mladino.

 • Urad za mladino podpisal pogodbo z izvajalcem raziskave Mladina 2020

  Urad za mladino je podpisal pogodbo o izvedbi raziskave Mladina 2020. Izbrani izvajalec je Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, ki bo raziskavo izvedla v partnerstvu s Fakulteto za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na javnem naročilu z nazivom: "Izbira izvajalca raziskave »Mladina 2020«.konec meseca aprila 2020. Predviden končni rok za izvedbo naročila je februar 2021

 • Informacije za izvajanje programov mladinskega dela v času sproščanja ukrepov

  Urad za mladino (URSM) je, zaradi številnih vprašanj organizacij v mladinskem sektorju, na enem mestu zbral priporočila za izvajanje programov mladinskega dela v času sproščanja ukrepov.

 • Rastimo skupaj 2020: podpora lokalnim skupnostim za krepitev mladinskih politik s poudarkom na informiranju in participaciji mladih

  Pobudnik projekta Rastimo skupaj, Urad za mladino, in Mladinski svet Slovenije, v vlogi glavnega organizatorja, bosta letos nadaljevala s projektom Rastimo skupaj, ki je namenjen razvoju lokalnih mladinskih politik. V letu 2020, ki je že šesto leto izvajanja projekta Rastimo skupaj, bomo nadaljevali delo z začrtanimi smernicami projekta iz leta 2019 in ga nadgradili s področjem komuniciranja občin z mladimi in obratno. Osrednja tematika projekta Rastimo skupaj bo informiranje mladih in vključevanje mladih v procese odločanja na lokalni ter regijski ravni. V letošnjem letu bomo namenili poudarek individualnemu delu s posameznimi občinami na področju razvoja lokalnih mladinskih politik, vključevanju neorganizirane mladine ter mreženju odločevalcev in mladih.

 • Ministri EU, pristojni za mladino, o vplivu epidemije COVID-19 na mlade in mladinsko področje

  Ministri EU, pristojni za mladino, med njimi tudi državni sekretar dr. Jure Gašparič so danes razpravljali o mladini, ki jo je pandemija COVID-19 zelo prizadela. Mladi so sicer svoje aktivnosti v okviru mladinskih organizacij hitro prenesli na splet s pomočjo različnih družbenih orodij in omrežij. Prav tako jih veliko prostovoljno pomaga na terenu različnim ranljivim skupinam, tudi v okviru programa Evropska solidarnostna enota. Ministri so pozvali k vključitvi mladih v evropski načrt okrevanja, največjo možno fleksibilnost pri izvajanju programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota ter tudi vključitvi neformalnega izobraževanja v prihajajočo posodobitev Akcijskega načrta za digitalno izobraževanje, ki jo bo v prihodnji tednih predstavila Evropska komisija.

 • Youth Wiki webinar: Kako se lotiti z dokazi podprtega oblikovanja in načrtovanja projektov in politik?

  Nacionalna agencija MOVIT je 14. maja 2020 premierno izvedla Youth Wiki webinar z naslovom Z dokazi podprto oblikovanje javnih politik, ukrepov in projektov. Na spletnem dogodku so gostili Mojco Mayr, zunanjo strokovno sodelavko Nacionalne agencije, s katero so se pogovarjali o tem, zakaj je z dokazi podprto oblikovanje potrebno oz. kakšen je njegov namen ter kako se ga lotiti tudi na ravni organizacije, lokalne skupnosti, ipd.

 • Objavljeni so rezultati javnega poziva za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021

  Za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021 je odobrenih 110 programov v skupni višini 2.875.000,00 EUR, od tega 559.000,00 EUR za programe nacionalnih mladinskih organizacij, 1.389.000,00 EUR za programe mladinskih centrov ter 927.000,00 EUR za programe drugih nevladnih organizacij, ki izvajajo programe mladinskega dela.

 • Spletni vprašalnik o aktivnostih v mladinskem sektorju v času epidemije novega korona virusa

  Na Uradu RS za mladino se zavedamo položaja, v katerem so se znašle organizacije v mladinskem sektorju, zaradi česa smo jih povabili k sodelovanju pri pripravi celovitega pregleda vpliva trenutnih razmer na njihovo delovanje s poudarkom na programe mladinskega dela, ki jih izvajajo. V ta namen smo pripravili spletni vprašalnik in ga posredovali organizacijam v mladinskem sektorju, ki so prijavile svoje programe mladinskega dela na Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021 ter mladinskim svetom lokalnih skupnosti.

 • Obvestilo Urada za mladino organizacijam v mladinskem sektorju

  Urad za mladino je danes, 9. 4. 2020, kot odgovor na zbrana vprašanja in izzive na digitalnem srečanju mladinskega sektorja na vse organizacije v mladinskem sektorju naslovil novo obvestilo z informacijami, ki dopolnjujejo že podane informacije v preteklem dopisu, poslanem 1.4.2 020.

 • Mladinski sektor v Sloveniji v času epidemije: obvestilo organizacijam v mladinskem sektorju

  Na Uradu RS za mladino smo dne 1. aprila 2020 naslovili dopis na vse organizacije s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju Slovenije. V dopisu jih seznanjamo z nekaterimi priporočili glede dogajanja, povezanega z virusno boleznijo COVID-19 ter ukrepi Vlade Republike Slovenije.

  Na Uradu RS za mladino se zavedamo položaja, v katerem so se znašle organizacije v mladinskem sektorju, saj razmere, ki jih je povzročila epidemija virusne bolezni COVID-19 tudi v Sloveniji, in ukrepi, ki le-tem sledijo, vplivajo tudi na delo v mladinskem sektorju. Zaradi krize in zlasti zaradi omejitve gibanja in združevanja posameznikov je čez noč prišlo do zelo okrnjene redne programske aktivnosti mladinskih organizacij.

 • Povabilo prostovoljcem k zagotavljanju pomoči pri varovanju otrok

  Organizacije in prostovoljce v mladinskem sektorju vabimo, da se odzovejo pozivu za pomoč pri preprečevanju širjenja COVID-19. V danih okoliščinah, ko se srečujemo z drastičnimi spremembami v našem vsakodnevnem javnem življenju zaradi soočanja s širitvijo bolezni COVID-19 in ko je solidarnost in medsebojna pomoč še toliko bolj potrebna, je prav, da vsak po svojih močeh prispevamo k umiritvi in rešitvi nastale situacije.

 • Predlog izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino za leti 2020 in 2021 v javni razpravi

  V javni razpravi je predlog izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino za leti 2020 in 2021. Javna obravnava se je pričela 5. marca 2020 in bo trajala do 4. aprila 2020.

 • Preliminarne usmeritve glede koronavirusa (COVID-19), ki vsebujejo ažurirane uradne informacije

  Aktualna informacija nadomešča vse dosedanje usmeritve. Glede na ugotovljene primere okužbe z novim koronavirusom (2019-nCoV) na severu Italije so države sprejele številne ukrepe za omejitev širjenja virusa in v deželi Furlaniji-Julijski krajini razglasili izredne razmere. Kot sporoča Ministrstvo za zdravje, v Sloveniji ni razloga za preplah, a je kljub temu potrebno biti izredno previden.

 • Informacija o objavi javnega naročila za izbiro izvajalca raziskave »Mladina 2020«

  Na Uradu RS za mladino bomo z izvedbo raziskave Mladina 2020 zagotovili sledenje načelom oblikovanja javnih politik, ki temeljijo na dejstvih. Rezultati izvedene raziskave bodo nudili vpogled v spremembe družbenega profila slovenske mladine, saj bo raziskava zasnovana tako, da bo mogoče njene rezultate primerjati z rezultati izvedenih raziskav v preteklem obdobju (Mladina 2000, Mladina 2010).

 • Objavljeni so rezultati javnega razpisa »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«

  Za sofinanciranje je odobrenih 10 projektov v skupni višini 2.008.739,23 EUR, od tega 834.187,96 EUR v vzhodni kohezijski regiji in 1.174.551,27 EUR v zahodni kohezijski regiji.

 • Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021

  Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021, ki ga na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS) in cilji iz Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13), izvajajo organizacije v mladinskem sektorju.

 • Božično-novoletna poslanica Urada RS za mladino ob iztekajočem se letu 2019

  V iztekajočem letu 2019 se je v mladinskem sektorju veliko dogajalo, kar je za vse nas, ki tvorimo polje, na katerem raste in se razvija mladinsko delo, dobra novica. Na Uradu RS za mladino smo nadaljevali s številnimi projekti, ki so stalnica v našem delu, hkrati pa smo se nenehno prilagajali novim izzivom, ki so nas dohajali. Ponosni smo na to, da imamo oporo v številnih mladih posameznikih in organizacijah, ki tvorijo jedro tega ustvarjalnega procesa, v katerem nastaja toliko lepih in pozitivnih projektov, da se lahko v prazničnih dneh pomirjeni ustavimo in se veseli ozremo nazaj in naprej. Ko bodo dnevi praznovanja za nami, pa bomo lahko spočiti nadaljevali tam, kjer smo ostali ob koncu leta - kvaliteta mladinskega dela in participacija mladih ostajata naši prioriteti tudi v prihodnje.

 • V Bruslju novi sklepi Sveta ministrov, pristojnih za področje mladine, o digitalnem mladinskem delu ter o izobraževanju in usposabljanju mladinskih delavcev

  V okviru zasedanja Sveta ministrov, pristojnih za področje mladine, ki se v Bruslju odvija danes, so ministri sprejeli sklepe Sveta o digitalnem mladinskem delu ter sklepe Sveta o izobraževanju in usposabljanju mladinskih delavcev.

 • Rastimo skupaj v Goriški regiji v občini Renče Vogrsko

  Mladi v svojih občinah dostikrat ne vedo kako in komu povedati svoje potrebe ali pa se ne najde pravega prostora in načina, da bi odločevalci prisluhnili njihovim zamislim in pobudam. Dogodki Rastimo skupaj pa so namenjeni ravno taki priložnosti: da mladi povedo in imajo omogočen prostor in čas, da so slišani, ter povedo svoje videnje in ideje na kakšen način bi želeli biti informirani in vključeni v odločitve v svojem okolju.