Skoči do osrednje vsebine

Spremembe prijavnih obrazcev za sofinanciranje programov mladinskega dela

Prijavni obrazci za javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela 2022-2023 so bili spremenjeni.

Pri prijavnih obrazcih vseh skupin je prišlo do spremembe pri tabeli odhodkov točke V. FINANČNA STRUKTURA PROGRAMA V LETIH 2021, 2022 IN 2023.

Vrstica Stroški dela je bila opredeljena samo za bruto plače in pogodbe dela. V letih 2022 in 2023 velja zanjo omejitev največ 50% vseh odhodkov. Dodana je bila vrstica Drugi stroški dela (avtorski honorarji, študentsko delo, nagrade prostovoljcem), kjer omejitev ni.

Pri skupini "druge nevladne organizacije" so bile spremenjene vrstne črke polj od e) do i) v točki III. KAKOVOST IN OBSEG PROGRAMA.

Razpisna dokumentacija s spremenjenimi prijavnimi obrazci