Skoči do osrednje vsebine

Povzetek in rezultati operacij javnega razpisa "Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost"

Ob zaključku operacij javnega razpisa "Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost" objavljamo povzetek o poteku in doseženih rezultatih operacij.

V okviru javnega razpisa "Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost" se je v obdobju od 1. 2. 2020 do 15. 9. 2021 izvajalo 10 projektov v vzhodni in zahodni kohezijski regiji. Cilj javnega razpisa je bil s pomočjo usposabljanj krepiti kompetence mladih, kar prispeva k povečevanju deleža zaposlenih mladih po izhodu iz operacije ter k znižanju brezposelnosti mladih. Za doseganje cilja so se financirala usposabljanja za mlade (ter spremljevalne aktivnosti, nujne za uspešno izvedbo operacij), s pomočjo katerih so se krepile kompetence mladih. Usposabljanja so izvajale organizacije v mladinskem sektorju v okviru mladinskega dela, povezane v konzorcij partnerjev, z namenom vključevanja mladih v procese neformalnega izobraževanja in aktivnega državljanstva, s poudarkom na izboljšanju njihove zaposljivosti.

V času izvajanja operacij je bilo v usposabljanja v obsegu najmanj 90 ur vključenih skupaj 649 mladih, ki so bili na dan vključitve v operacijo stari od 15 do vključno 29 let in niso bili zaposleni, od tega 247 mladih v vzhodni in 402 mladi osebi v zahodni kohezijski regiji.

Po izhodu iz operacije se je zaposlilo skupaj 298 mladih, ki so bili v usposabljanja vključeni v obsegu najmanj 90 ur in so bili na dan vključitve v operacijo stari od 15 do vključno 29 let in niso bili zaposleni, od tega 110 mladih iz vzhodne in 188 mladih iz zahodne kohezijske regije.

Upravičenci so v obeh letih izvajanja skupaj prejeli 1.910.834,36 EUR (EU del 80 %: 1.528.667,48 EUR in SLO del 20 %: 382.166,88 EUR), od tega 779.270,88 EUR za vzhodno kohezijsko regijo in 1.131.563,48 EUR za zahodno kohezijsko regijo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Celotno besedilo