Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2022 in 2023

Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2022 in 2023, ki ga na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) in cilji iz Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13), izvajajo organizacije v mladinskem sektorju.

Obveščamo vas, da je bil danes, 21. 1. 2022, v Uradnem listu RS, št. 10/2022, objavljen Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2022 in 2023. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Urada RS za mladino. Prijave na javni poziv so možne preko Aplikacije za pripravo vlog in poročil na javne pozive in razpise URSM.

Cilji javnega poziva so spodbujanje participacije med mladimi, zlasti s promoviranjem pomena mladinske participacije in krepitvijo informiranja in svetovanja v mladinskem sektorju, spodbujanje prostovoljstva med mladimi, spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine ter spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu ter njihovo krepitev.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni poziv znaša 3.830.000,00 EUR, od tega 1.915.000,00 EUR v letu 2022 in 1.915.000,00 EUR v letu 2023.

Upravičeni prijavitelji so organizacije s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju skladno z 11. in 12. členom ZJIMS in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju in v okviru katerih je zagotovljena avtonomija mladih.

Rok za oddajo prijav na javni poziv je ponedeljek, 21. 2. 2022.  

Urad RS za mladino vabi na Predstavitev javnega poziva (informativni dan), ki bo v sredo, 26. 1. 2022 ob 10. uri. Potekala bo preko spleta, povezava pa bo poslana v obvestilu mladinskemu sektorju na dan objave javnega poziva. Če povezave niste prejeli, se prosimo obrnite na skrbnika javnega poziva Aleša Susmana: ales.susman@gov.si.

Predhodne prijave na informativni dan niso potrebne. V primeru težav s povezavo na dan predstavitve prosimo, da stopite v stik z glavno pisarno URSM: tel.: 01 478 46 76, e-pošta: gp-ursm.mizs@gov.si.

Morebitna vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo, ki bi jih želeli nasloviti na informativnem dnevu, nam pošljite do torka, 25. 1. 2022 do 12. ure na elektronski naslov ales.susman@gov.si.