Skoči do osrednje vsebine

Božično – novoletna poslanica Urada RS za mladino

Na Uradu RS za mladino se s ponosom oziramo na leto, ki se izteka. Za nami so veliki in pomembni dosežki za mladinski sektor Slovenije in mlade nasploh.

Med drugim smo letos pripravili izid znanstvene raziskave Mladina 2020, uspešno smo izpeljali predsedovanje Slovenije Svetu Evrope za področje mladine, obeleževali smo 30 let Urada RS za mladino in 10 let portala mlad.si. Ob koncu leta smo prejeli še božično darilo, saj smo uspešno zaključili s pripravami za razglasitev evropskega leta mladih. Mladinskim organizacijam pa z veseljem sporočamo tudi, da smo uspeli pridobiti več sredstev za Javni poziv za sofinanciranje mladinskih programov v letih 2022 in 2023.

Vsi našteti dosežki nam nalagajo veliko odgovornosti v letu, ki prihaja, saj predstavljajo podlago za nadaljnje korake na poti prepoznavanja mladinskega dela in dviga kakovosti. V novem letu bosta v pripravi predloga Nacionalnega programa za mladino za naslednje devetletno obdobje in nove resolucije o razvoju mladinskega sektorja, programi za Erasmus+ in program Evropske solidarnostne enote pa bodo delovali v okvirih nove finančne perspektive 2021-2027. Prizadevali si bomo, da bodo številni sprejeti dokumenti iz časa slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije implementirani in ne bodo ostali le na papirju. Prav tako nameravamo okrepiti pogovore o državljanskih prostorih za mlade in soustvarjati varne, dostopne, odprte in avtonomne prostore kot dragocen navdih za spodbujanje demokratične ozaveščenosti in udejstvovanja mladih doma in v Evropi. Ker se zavedamo, da je v času epidemije ogrožena vključenost mladih, bomo spodbujali dodaten premislek o psihološki, socialni in finančni pomoči mladim. V letu 2022 bomo sodelovali tudi pri vseh projektih, ki bodo krepili zavedanje o pomenu mladinskega dela na lokalnem in regionalnem nivoju.

»Na Uradu RS za mladino smo postavili vizijo, poslanstvo in vrednote, ki nas bodo vodili pri delu v 2022. Načrtov je veliko, želja še več, na poti pa tudi veliko omejitev, zato si ne delamo utvar o vsemogočnosti. Še naprej bomo trdno zagovarjali ukrepe, stališča in vrednote, ki bodo soustvarjali pogoje in priložnosti za razvoj mladinskega dela in nove oblike mladinskega organiziranja ter vključevanje mladih za doseganje družbenega napredka,« je ob iztekajočem se letu dejala direktorica Urada za mladino mag. Dolores Kores.

Želimo vam mirne, vesele in zdrave praznične dni, v letu, ki prihaja, pa čim več zdravja in ustvarjalnega zanosa.