Skoči do osrednje vsebine

Dosežki Rastimo skupaj in Europe Goes Local v letu 2021

Na Uradu RS za mladino že več let aktivno podpiramo razvoj lokalnih mladinskih politik, V ta namen smo tudi v letu 2021 sodelovali pri projektih Rastimo skupaj in Europe Goes Local, ki sta pomembno doprinesla h krepitvi mladinskega dela na lokalnem in regionalnem nivoju.

Rastimo skupaj je projekt Urada RS za mladino ter Mladinskega sveta Slovenije (MSS), ki poteka letos že sedmo leto zapored in je namenjen razvoju mladinskih politik in mladinskega dela na lokalni ravni.

V letu 2021 je bilo v okviru projektov Rastimo skupaj in Europe Goes Local izvedenih šest dogodkov v sodelovanju z lokalnimi mladinskimi organizacijami ter enajst delavnic posvetovanja med mladimi in občinami, predstavitev dobre prakse participativnega proračuna za občine ter svetovanje za platformo za zaposlovanje mladih.

Največ delavnic je potekalo na temo priprav strategije za mladino, pridobivanja potreb in pobud za področje mladine, komuniciranja med mladimi in občino, urejanja prostorov za mlade in mladinske organizacije, priprave razpisov za financiranje mladinskih organizacij.

Europe Goes Local je projekt strateškega partnerstva, ki ga v Sloveniji izvajajo Nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota – Movit, Urad RS za mladino, Mladinski svet Slovenije, Mladinska mreža MaMa, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Novo mesto in Občina Brežice. V Sloveniji je projekt namenjen podpori za občinam na področju razvoja mladinskih politik in mladinskega dela na lokalni ravni.

Na spletni strani MSS lahko preberete več o izvedenih aktivnostih po občinah.

Oba projekta se bosta s številnimi aktivnostmi izvajala tudi v letu 2022.