Skoči do osrednje vsebine

Evropsko leto mladih 2022 – povabilo mladinskim organizacijam

Urad RS za mladino je na mladinske organizacije, ki delujejo v mladinskem sektorju Slovenije, naslovil dopis, v katerem jih seznanja z evropskim letom mladih (ELM), ki predstavlja ključni trenutek za razširjanje in delitev priložnosti za mlade, njihovo aktivno udejstvovanje ter vzpostavitev aktivne vloge mladih pri grajenju bolj vključujoče, zelene in digitalne Evrope.

Urad RS za mladino, Movit, Nacionalna agencija EU programov Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota, Mladinski svet Slovenije ter Mreža MaMa že načrtujejo osrednji dogodek v okviru ELM v mesecu maju 2022 ter več regijskih dogodkov, na katerih se bodo z mladimi pogovarjali odločevalci in predstavniki lokalnih mladinskih organizacij o novem nacionalnem programu za mladino.

Poleg sodelovanja na glavnem dogodku lahko mladinske organizacije že sedaj na evropskem mladinskem portalu, kjer je ustvarjen poseben razdelek, namenjen evropskemu letu mladih, dodaja aktivnosti na zemljevid EU dogodkov. Glavni komunikacijski portal na ravni Slovenije pa bo spletni portal Mlad.si. V evropskem letu mladih bo opravljena celovita prenova portala v skladu s spreminjajočimi se željami in potrebami mladih.

Na Uradu RS za mladino se veselimo predstavitve aktivnosti mladinskih organizacij in skupnega ustvarjanja novega poglavja zgodbe, ki bo prinesla nov navdih in zagon mladim po vsej Evropi.

Na portalu www.mlad.si najdete več informacij o vabilu.