Skoči do osrednje vsebine

Vrednote, vizija in poslanstvo Urada RS za mladino

Zaposleni na Uradu RS za mladino (URSM) smo pripravili vrednote, vizijo in poslanstvo, ki nas bodo vodili pri našem delu v prihodnjem obdobju.

Vrednote Urada za mladino

Odgovornost

Svoje delo opravljamo odgovorno. Naloge izvajamo zakonito in skladno z dogovorom. Odgovarjamo za svoje delo, namere, izjave in dejanja ter za njihove posledice. Tako se lahko vedno zanesemo drug na drugega in drugi na nas.

Spoštovanje

V vseh medsebojnih interakcijah si prizadevamo za ohranjanje človekove dostojanstvenosti. Spoštujemo posameznikovo integriteto, zasebnost, individualnost, samostojnost in drugačnost. Prizadevamo si za dobre medsebojne odnose in dobo opravljeno delo in dopuščamo nova znanja, ideje in partnerstva.

Sodelovanje

Zaposleni na Uradu za mladino sodelujemo med seboj in z zunanjimi deležniki. Zavedamo se osebnostnih razlik, različnih talentov in sposobnosti. Zato znamo poslušati mnenja sodelavcev, sprejemati njihovo dobronamerno kritiko in tudi pohvaliti njihove dosežke. Sodelovanje usmerjamo v dobre in ustvarjalne rešitve z dodano vrednostjo, ki so v korist Urada RS za mladino in mladih.

Strokovnost

Svoje delo opravljamo strokovno, kar pomeni tudi kakovostno in zanesljivo. Dosledno upoštevamo zakonodajo. Vemo, kaj delamo in to delamo dobro. Sledimo potrebam mladih in trendom na področjih, ki jih pokrivamo.

Vizija Urada za mladino

Soustvarjamo pogoje za razvoj mladinskega sektorja, mladinskega dela in mladinskih politik ter krepimo aktivno soudeležbo mladih pri procesih odločanja o vseh družbenih zadevah.

Poslanstvo Urada za mladino

Z razvojem mladinskega sektorja, mladinskih politik, mladinskega dela ter s krepitvijo participacije mladih v vseh družbenih zadevah ustvarjamo okolje, v katerem lahko mladi razvijajo potenciale in uresničujejo ideje.