Skoči do osrednje vsebine

Rezultati Javnega poziva za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2022 in 2023

Na Javnem pozivu za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2022 in 2023 je bilo za sofinanciranje odobrenih 112 programov v skupni višini 3.793.200,00 EUR.

Od tega se je 727.250,00 EUR razdelilo med programe nacionalnih mladinskih organizacij, 66.050,00 EUR med programe nacionalnih mladinskih organizacij s statusom, pridobljenim skladno z 2. odstavkom 12. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju, 1.799.950,00 EUR med programe mladinskih centrov in 1.199.950,00 EUR med programe drugih nevladnih organizacij, ki izvajajo programe mladinskega dela. Rezultati javnega poziva so objavljeni na spletni strani Urada RS za mladino.