Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Delovni sestanek ministrice za pravosodje in ministra za zdravje

  Ministrica za pravosodje Andreja Katič se je danes na delovnem obisku sestala z ministrom za zdravje Alešem Šabedrom. Ministra sta na srečanju največ pozornosti namenila problematiki akutnega pomanjkanja specializantov klinične psihologije.

 • Ponovno medresorsko in strokovno usklajevanje besedila predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov

  Ministrstvo za pravosodje je danes v ponovno medresorsko in strokovno usklajevanje posredovalo besedilo predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki na sistemski ravni izvaja določbe dveh pravnih aktov Evropske unije iz leta 2016, in sicer Splošne uredbe o varstvu podatkov ter z njo povezane Direktive o varstvu osebnih podatkov za področje policijskega in kazenskega pravosodnega delovanja.

 • Ministrstvo za pravosodje pozdravlja odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije glede sankcioniranja ravnanj z znaki sovražnega govora.

  Ministrstvo za pravosodje pozdravlja odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije glede sankcioniranja ravnanj z znaki sovražnega govora. Zavedamo se vedno večje problematike sovražnega govora, saj ima izjemno negativen vpliv na družbo in družben diskurz.

 • Mednarodno priznanje slovenskemu sodstvu glede krepitve kakovosti sodnega odločanja – Kristalna tehtnica sodstva Sveta Evrope

  Evropska komisija za učinkovitost pravosodja pri Svetu Evrope je med štiri finaliste za bienalno nagrado »Kristalna tehtnica sodstva«, ki bo podeljena oktobra letos v Oslu, uvrstila tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije ter njegov projekt »Izboljšanje kakovosti sodstva«.

 • Ministrica za pravosodje sprejela deželnega glavarja Gradiščanske

  Ministrica za pravosodje Andreja Katič je danes sprejela deželnega glavarja Gradiščanske mag. Hansa Petra Doskozila z delegacijo, ki se te dni mudi na uradnem obisku v Sloveniji. Srečanja se je udeležila tudi državna sekretarka Ministrstva za kulturo mag. Petra Culleto.

 • Ministrica za pravosodje na neformalnem Svetu za pravosodje in notranje zadeve v Helsinkih

  Ministrica za pravosodje se je v petek, 19. julija 2019 udeležila neformalnega Sveta za pravosodje in notranje zadeve, ki potekalo v Helsinkih v okviru finskega predsedovanja Svetu EU.

 • Pravosodna ministrica na Ptuju

  Danes je ministrica za pravosodje Andreja Katič obiskala pravosodne organe na Ptuju - Okrožno državno tožilstvo na Ptuju, Okrožno sodišče Ptuj, Okrajno sodišče Ptuj in Okrajno sodišče Ormož. Ob obisku je ministrica s predstavniki pravosodnih organov spregovorila o že izvedenih in predvidenih novostih in načrtih.

 • Posvet o problematiki dolgotrajnih kadrovskih postopkih imenovanja državnih tožilcev

  Danes je v prostorih Ministrstva za pravosodje na pobudo ministrice Andreje Katič potekal posvet o problematiki dolgotrajnih kadrovskih postopkih imenovanja državnih tožilcev, ki so se ga udeležili predstavniki Vrhovnega državnega tožilstva RS, Specializiranega državnega tožilstva RS, Državnotožilskega sveta in Okrožnega državnega tožilstva Novo mesto, Ljubljana, Koper in Ptuj.

 • Posodobitev zakonodaje na področja sodstva

  Na Ministrstvu za pravosodje je danes potekal sestanek ožje delovne skupine za pripravo normativnih podlag nove zakonodaje na področju organizacije sodstva.

 • Ministrica Katič na rednem mesečnem kolegiju direktorjev ZPKZ in prevzgojnega doma

  Ministrica za pravosodje Andreja Katič se je danes na povabilo v. d. generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojana Majcna udeležila rednega mesečnega kolegija direktorjev zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma.

 • Ministrica Katič: "Naši argumenti naj bodo odgovorni in premišljeni"

  Izjava za javnost ministrice za pravosodje Andreje Katič ob današnji potrditvi dnevnega reda 10. redne seje Državnega zbora:

 • KPK ne bo več "brezzobi tiger"

  Vlada Republike Slovenije se je s podpisom koalicijske pogodbe zavezala, da bo za učinkovitejši boj proti korupciji in gospodarskemu kriminalu prenovila zakonodajo in zagotovila orodja za učinkovitejše delovanje Komisije za preprečevanje korupcije.

  Predlog besedila Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki ga je na današnji seji določila Vlada Republike Slovenije, tako spreminja oziroma dopolnjuje ukrepe na področju boja proti korupciji s ciljem zviševanja stopnje integritete in omejevanja korupcijskih tveganj v Republiki Sloveniji. To je korak, ki predstavlja uresničitev ene izmed zavez koalicijskih partnerjev.

 • Problematika pomanjkanja izvedencev za področje družinskih razmerij

  Republika Slovenija se že dlje časa srečuje s problematiko pomanjkanja izvedencev iz področja psihologije, zato je ministrica za pravosodje Andreja Katič sklicala posvet z naslovom Problematika pomanjkanja izvedencev za področje družinskih razmerij, ki so se udeležili predstavniki Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za notranje zadeve – Policije, Odvetniške zbornice Slovenije, Komisije za sodno izvedenstvo klinične psihološke stroke pri Zbornici kliničnih psihologov, Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije, Vrhovnega državnega tožilstva in drugi.

 • Zaprisega sodnih izvedencev in sodnih tolmačev pred državnim sekretarjem Gregorjem Strojinom

  Danes je v prostorih Ministrstva za pravosodje potekala slovesna zaprisega sodnih izvedencev in sodnih tolmačev.

 • Vloga probacijskih služb pri učinkovitem izvajanju kazni in ukrepov v skupnosti

  Svet Evrope je v okviru svojih rednih aktivnosti ob pomoči Uprave za probacijo Ministrstva za pravosodje organiziral regionalno srečanje Vloga probacijskih služb pri učinkovitem izvajanju kazni in ukrepov v skupnosti, ki je potekalo v Ljubljani v času od 27. do 28. junija 2019.

 • Opredelitev Republike Slovenije v sodnem postopku Evropska komisija proti Republiki Sloveniji

  Evropska komisija (v nadaljevanju: Komisija) je dne 16. aprila 2019 pred Sodiščem EU vložila tožbo zoper Republiko Slovenijo, v kateri ji v zvezi s hišno preiskavo in zasegom v Banki Slovenije dne 6. julija 2016 očita dve kršitvi in sicer kršitev nedotakljivost arhivov Evropske unije ter nekonstruktivno razpravljanje slovenskih organov z Evropsko centralno banko (v nadaljevanju: ECB) pred in po hišni preiskavi, kot to zahteva načelo lojalnega sodelovanja.

 • Zaprisega sodnih izvedencev in tolmačev pred ministrico za pravosodje Andrejo Katič

  Pred ministrico za pravosodje Andrejo Katič so v torek 18. junij 2019, na Ministrstvu za pravosodje zaprisegli sodni izvedenci in sodni tolmači.

 • Ministrica Katič poudarja, da je do kakršnegakoli nasilja, tako verbalnega kot fizičnega, potrebna ničelna toleranca

  Ministrstvo za pravosodje je bilo danes obveščeno o domnevnem poskusu umora pravosodne funkcionarke, ki se je zgodil v Mariboru.

 • DS Strojin na zasedanju CEPEJ v Strasbourgu

  CEPEJ (Evropska komisija za učinkovitost pravosodja pri Svetu Evrope) se je v okviru 32. plenarnega zasedanja v Strasbourgu sestal in izmenjal stališča s predsednikom Evropskega sodišča za človekove pravice Linosom-Alexandreom Sicilianosom ter drugimi sodniki, zlasti glede morebitnega sodelovanja na področju ocenjevanja učinkovitosti in kakovosti pravosodja.

 • Mesto sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije in nadaljnji postopki

  Republika Slovenija je 12. 6. 2019 prejela mnenje Odbora iz člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede ustreznosti slovenskega kandidata prof. Marka Pavlihe za sodnika na Splošnem sodišču EU, iz katerega izhaja da kandidat na odboru ni prejel zadostne podpore. Zaslišanje kandidata je potekalo 7. 6. 2019. Ministrstvo za pravosodje bo 14. 6. 2019 v Uradnem listu RS objavilo nov razpis za 1 sodniško mesto na Splošnem sodišču EU, s 15-dnevnim rokom za prijavo.

Iskalnik