Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Švarc Pipan: Spremembe Zakona o upravnem sporu bodo omogočile hitrejše in učinkovitejše reševanje zadev

Ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan je v Državnem zboru predstavila Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu, katerega cilj je povečanje učinkovitosti delovanja in odločanja v upravnem sporu ob nespremenjenem standardu pravne varnosti.

Glavna rešitev v predlogu zakona je vezana na spremembo sestave sodišča. Po predlagani spremembi bo glavnino (praviloma enostavnejših) zadev reševal sodnik posameznik, kar bo omogočilo hitrejše in učinkovitejše reševanje zadev. Pomembnejše in pravno zapletenejše zadeve pa bo še vedno obravnaval senat.

Po predlaganih spremembah zakona bo sodišču omogočeno, da bo od strank zahtevalo večjo skrbnost pri pripravi gradiva in s tem tudi večjo koncentracijo sojenja. Z namenom racionalizacije postopka se uvaja možnost sodišča, da stranki odredi omejitev števila in obsega vlog, in ji določi rok, v katerem mora pripraviti pisni povzetek bistvenih vprašanj iz vloženih vlog, ter določi tudi dolžino povzetka. S tem se preprečuje nepotrebno podaljševanje postopkov.

Predlog zakona dodatno spodbuja stranki k sklepanju poravnav. Veljavna ureditev poravnav v upravnem sporu se dopolnjuje tako, da tožena stranka pri odločitvi, ali skleniti sodno poravnavo, upošteva tudi vidik stroškov nadaljevanja postopka in vidik trajanja postopka.

»Nujen je čimprejšnji sprejem in uveljavitev tega zakona - za razbremenitev upravnega sodišča in pohitritev postopkov v upravnem sporu,« je zaključila ministrica.