Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Šoltes: Slovenija je za zaščito otroka v sodnih postopkih naredila velik napredek

Državni sekretar dr. Igor Šoltes je v nagovoru udeležencem strokovnega posveta o izvedenih usposabljanjih za zaščito otrok v sodnih postopkih poudaril, da je Slovenija mednarodno priznana kot otrokom prijazna država, predvsem na socialnem področju, v šolstvu in zdravstvu, zdaj pa je tudi pri zagotavljanju otrokom prijaznega pristopa v kazenskih postopkih postala ena vodilnih držav Evrope.

»V primerih spolnih zlorab moramo zagovarjati ničelno toleranco, žrtvam zagotoviti ustrezno zaščito ter storilce kazensko preganjati,« je poudaril državni sekretar in dodal, da je ministrstvo za pravosodje v ta namen pristopilo k izvedbi projekta Hiša za otroke, pri katerem so sodelovali in še sodelujejo ključni deležniki v Slovenij ter številni strokovnjaki in mednarodni partnerji, predvsem Svet Evrope in Evropska komisija.

Hiša za otroke je v zagonskem obdobju namenjena predvsem otrokom, ki so žrtve spolnih zlorab. Osrednji cilj njenega delovanja je usklajevanje vzporednih kazenskih preiskovalnih postopkov in postopkov za zaščito otroka, s čimer se preprečuje vnovična travmatizacija otrok med postopkom preiskave in postopkom pred sodiščem.

»Hiša za otroke je prostor, kjer se žrtve, torej otroci, počutijo varne, kjer s strani usposobljenih strokovnjakov prejmejo pomoč, zdravstveno oceno in oskrbo, oceno psihičnega stanja in terapijo,« je povedal dr. Šoltes in spomnil, da se bile v Sloveniji sprejete pomembne normativne podlage, ki so omogočile napredek Slovenije na področju zaščite otroka v sodnih postopkih.

»Verjamem, da se bomo na podlagi pravih pravnih podlag in strukturnih ureditev ter dogodkov kot je organiziran danes zmožni spopasti z vsemi izzivi in zagotoviti otrokom zaščito, ki jo potrebujejo,« je zaključil državni sekretar dr. Šoltes.

Ob zaključku posveta so se udeleženci strinjali, da so bila izvedena usposabljanja zelo koristna in predstavljajo dobrodošlo novost v slovenskem prostoru in primer dobre prakse medresorskega sodelovanja. Strinjali so se tudi, da je imel projekt številne multiplikativne učinke in bi bilo s tovrstnimi usposabljanji treba nadaljevati tudi po zaključku projekta in jih razširiti še na druga področja obravnave otrok in nudenja psihosocialne pomoči.

Strokovni posvet o izvedenem usposabljanju v okviru projekta Promise 3, ki ga sofinancira Evropska unija, za izvajanje forenzičnega intervjuja ter izvedenem usposabljanju nudenja psihosocialne pomoči (terapije) v Hiši za otroke (Barnahus) oziroma podobni instituciji je bil namenjen predstavitvi ugotovitev s teh usposabljanj. Hkrati je posvet tudi priložnost za pripravo sklepov in nadaljnjih načrtov za ohranjanje pridobljenega znanja in nadgradnjo usposabljanj, da se zagotovi izpolnjevanje "Barnahus standardov" za izvajanje forenzičnih intervjujev in psihosocialne pomoči tudi v prihodnje.