Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka na skupščini Notarske zbornice poudarila dobro sodelovanje med ministrstvom in zbornico

Državna sekretarka mag. Valerija Jelen Kosi se je udeležila redne letne skupščine Notarske zbornice Slovenije. V nagovoru je poudarila, da Ministrstvo za pravosodje in Notarska zbornica ves čas zelo dobro sodelujeta tako pri zagotavljanju pogojev za delovanje notariata kot pri pripravi ustreznih pravnih podlag za njegovo delovanje.

V skupnem sodelovanju so bile v zadnjem letu pripravljene pomembne spremembe Zakona o notariatu, ki med drugim omogočajo nujno potrebno obsežno digitalizacijo notarskih storitev. »Ob pospešeni digitalizaciji na vseh področjih družbenega življenja je neobhodno, da se fizičnim in pravnim osebam ter Slovencem, živečim v tujini, omogoči hitro in poenostavljeno urejanje njihovih razmerij tudi z oddaljenim dostopom do notarja,« je poudarila državna sekretarka.

Pohvalila je tudi lansko uspešno nadgradnjo Centralnega registra oporok, ki ga vodi Notarska zbornica, saj nova aplikacija omogoča stabilno in varno delovanje registra in uvaja popolno elektronsko poslovanje.

»Skupaj gradimo javno službo, ki uresničuje ustavno načelo zaupanja v pravo in zagotavlja pravno varnost vsem, ki vstopajo v civilnopravna razmerja,« je izpostavila državna sekretarka in hkrati poudarila pomen novega Pravilnika o merilih za preverjanje strokovne usposobljenosti kandidatov za notarja. Ta določa spremenjen način vrednotenja strokovne usposobljenosti kandidatov za notarja in daje največji poudarek kandidatovemu strokovnemu znanju. Prav na predlog Notarske zbornice se pri vrednotenju kandidatovih praktičnih izkušenj na pravniških delih po novem posebno ovrednoti delo notarskih pomočnikov, ki so kot desna roka notarja izvrstno strokovno usposobljeni za delo v notariatu.