Skoči do osrednje vsebine

Svet Evrope: Slovenija ponovno med najuspešnejšimi na področju izvrševanja sodb ESČP

Odbor ministrov Sveta Evrope je 6. aprila 2023 objavil letno poročilo o izvrševanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) po posameznih državah. Slovenija se je uvrstila na visoko 4. mesto po deležu izvršenih sodb.

Letno poročilo Odbora ministrov Sveta Evrope poudarja tekoče trende v zvezi z izvršitvijo sodb ESČP ter zagotavlja splošne podatke o številu novih zadev, neizvršenih  in zaključenih zadev ter primere napredka in aktualne izzive. Letošnje poročilo prvič vključuje tudi jedrnate preglede po državah.

Slovenija se je po deležu izvršenih sodb uvrstila na visoko 4. mesto, s čimer se potrjuje, da je sistemski, medresorski, pristop v Sloveniji učinkovit . »Slovenija s takšnim pristopom izkazuje svojo zavezanost vladavini prava in spoštovanju človekovih pravic ter izpolnjevanju obveznosti članice Sveta Evrope«, je poudaril državni sekretar na ministrstvu za pravosodje  dr. Igor Šoltes, ki vodi Medresorsko delovno skupino za koordinacijo izvrševanja sodb ESČP.

Izvrševanje sodb ESČP nadzira Odbor ministrskih namestnikov Sveta Evrope, ki se sestaja štirikrat letno. Predsednica ESČP Siofra O'Leary in generalna sekretarka Sveta Evrope Marija Pejčinović Burić sta ob obisku ministrice dr. Dominike Švarc Pipan konec lanskega leta v Strasbourgu izpostavili velik ugled Slovenije na ESČP in v Svetu Evrope tako z vidika izrazito majhnega deleža pritožb proti Sloveniji v primerjavi z drugimi državami članicami, kot z vidika učinkovitega izvrševanja sodb ESČP. Poudarili sta, da je Slovenija zgled drugim državam članicam, saj se uvršča v skupino držav z najmanjšim deležem neizvršenih sodb.

V letošnjem poročilu Odbora ministrov Sveta Evrope je tudi izpostavljeno, da se je 2.352 (38 %) nerešenih primerov konec lanskega leta nanašalo na Rusko federacijo, ki je bila 16. marca 2022 izključena iz Sveta Evrope zaradi agresije na Ukrajino. Rusija je šest mesecev kasneje prenehala biti pogodbenica Evropske konvencije o človekovih pravicah, vendar je v skladu z mednarodnim pravom še vedno dolžna izvajati sodbe ESČP. Vojna je vplivala tudi na zmožnost Ukrajine za izvajanje sodb Sodišča, a je ta kljub temu dosegla pomemben napredek, ratificirala Istanbulsko konvencijo Sveta Evrope o boju proti nasilju nad ženskami in s tem poudarila svojo zavezanost sistemu ESČP v izjemno težkih okoliščinah.

Pozitiven razvoj, poudarjen v poročilu, je tudi povečana vključenost organizacij civilne družbe in nacionalnih institucij za človekove pravice v pritožbenih postopkih pred ESČP. Izvrševanje sodb ESČP bo pomembna tema četrtega vrha voditeljev držav in vlad Sveta Evrope, ki bo 16. in 17. maja 2023 v Reykjaviku.