Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Kmetijstvo in gastronomija z roko v roki pri promociji Slovenije

  Danes je v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru potekala 1. Regijska konferenca z naslovom »Slovensko kmetijstvo in gastronomija« 2020, ki jo je organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z Inštitutom za ekološko kmetijstvo, katedro za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline FKBV ter Delovno skupino Slovenija – evropska regija gastronomije 2021. Gostje uvodnega strokovnega srečanja so v svojih predstavitvah izpostavili predvsem pomen povezovanja kmetijstva in celotnega sistema HORECA (hoteli, restavracije, catering) za promocijo Slovenije kot svetovne gastronomske destinacije.

 • Zeleni teden v znamenju sodelovanja in krepitve odnosov

  Generalni direktor Direktorata za hrano in ribištvo dr. Bojan Pahor se je danes v Berlinu udeležil sestanka in neformalne izmenjave s predstavniki držav Zahodnega Balkana. Sejem Zeleni teden bo sicer odprt do nedelje 26. januarja, na današnjo soboto pa je tradicionalno sejem obiskalo zelo veliko število ljudi, ki so bili navdušeni tudi nad predstavitvijo Slovenije in ponudbo. Delegacija obisk v Nemčiji zaključuje s srečanjem z v Berlinu živečimi Slovenci.

 • Izvajanje programa usposabljanja za varno delo s traktorji in traktorskimi priključki

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse pooblaščene organizacije, ki so izvajale program usposabljanja za varno delo s traktorji in traktorskimi priključki pred uveljavitvijo 102. člena Zakona o voznikih, da po 12. 1. 2020 ne smejo več izvajati tega programa.

 • Sejem Zeleni teden v Berlinu – »Posadite svoj uspeh«

  Sejem »Zeleni teden« je danes v Berlinu že 85.-ič odprl vrata in pozdravil prve obiskovalce. Mednarodni sejem prehrane, kmetijstva in hortikulture vsako leto obišče skoraj pol milijona obiskovalcev. Na sejmu se tudi letos predstavlja Slovenija, z razstavnim prostorom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Osrednja tema predstavitve je Slovenija skozi kulinarične posebnosti, s tipičnimi slovenskim jedmi ter s poudarkom na slovenskem vinogradništvu in vinih ter čebelarstvom.

 • Objavljena dva javna razpisa Slovenskega regionalno razvojnega sklada

  Slovenski regionalno razvojni sklad je konec lanskega decembra v Uradnem listu št. 80 objavil nova javna razpisa, in sicer Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi (PF 1) in Drugi javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi (PF 2).

 • Vabilo k sodelovanju v kampanji EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organizirata kampanjo EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020. V okviru kampanje si želimo predstaviti rezultate in koristi projektov, ki so bili sofinancirani iz evropskih sredstev Programa razvoja podeželja 2014–2020. Ker smo prepričani, da smo lahko še uspešnejši v sodelovanju in povezovanju, vas vabimo, da projekt, ki ste ga uspešno izvedli oz. ga izvajate, predstavite z nami pod okriljem kampanje.

 • Nova EU pravila na področju zdravja rastlin

  S 14. decembrom 2019 so se v Evropski uniji začela uporabljati nova pravila na področju zdravja rastlin, ki so določena v Uredbi (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin ter njenih izvedbenih in delegiranih aktih. Nova zakonodaja bo zagotovila, da bomo v EU bolje pripravljeni na spopadanje z izbruhi rastlinskih bolezni in škodljivcev, obenem pa bo okrepila zaščito ozemlja EU pred vstopom novih bolezni in škodljivcev, ki v EU še niso navzoči in bi lahko po vnosu v EU povzročili škodljive ekonomske, okoljske in socialne posledice.

 • MKGP na sejmu »Zeleni teden 2020« v Berlinu

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se tudi letos predstavlja na mednarodnem sejmu za hrano, kmetijstvo in hortikulturo, 85. mednarodnem sejmu »Zeleni teden«, ki v Berlinu poteka pod geslom »Plant your success« (Posadite svoj uspeh). Leta 2021 bo Slovenija Evropska gastronomska regija, zato bo v ospredju predstavitev Slovenije skozi gastronomijo. Obiskovalcem bodo na voljo značilne slovenske jedi, voda in druga pijača. Na razstavnem prostoru bo tudi predstavitev slovenskega vinogradništva in vinarstva s poudarkom na vinu iz avtohtonih slovenskih sort grozdja in predstavitvi vseh treh vinorodnih dežel.

 • Slovenija pripravlja pobudo za označevanje točnega porekla medu v EU

  Na januarskem zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo namerava Slovenija skupaj s Portugalsko predstaviti pobudo za označevanje točnega porekla medu. V skupni izjavi bosta državi pozvali k spremembi evropske direktive o medu, saj predpis po njunem mnenju potrošnikom trenutno ne zagotavlja zanesljivih informacij o izvoru medu. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je že lansko leto med pomembnejšimi cilji MKGP izpostavila pobudo Čebelarske zveze Slovenije za zaščito porekla medu. Pobudo, ki bo na dnevnem redu Sveta EU 27. januarja letos, je ministrica označila kot zelo pomembno za zaščito pridelovalcev medu v posameznih državah članicah. »Potrošniki morajo biti ustrezno informirani in ozaveščeni glede izbire hrane ter imajo pravico vedeti, kakšno hrano kupujejo; potrošniki se lahko pravilno sami odločijo samo, če imajo na voljo dovolj primernih informacij in to jim moramo omogočiti«.

 • Sprejeta uredba za podporo širokopasovne infrastrukture

  V Uradnem listu je bila 10. 1. 2020 objavljena Uredba o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Uredba bo omogočila sofinanciranje gradnje omrežij na območju t.i. belih lis, kjer prebivalci doslej niso imeli dostopa do teh komunikacijskih storitev. Podprte bodo naložbe v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci v pomurski, podravski in koroški statistični regiji.

 • Prepoved pesticidov klorpirifos in klorpirifos-metil

  Po dokončni prepovedi klorpirifos in klorpirifos-metil na evropskem trgu bodo v Sloveniji, ki je podprla prepoved pesticidov na evropski ravni, po 16. januarju 2020 s trga umaknjeni trije pripravki.

 • Vzpostavljen enotni spletni register vseh poimenovanj proizvodov, zaščitenih z geografskimi označbami

  Evropska komisija je vzpostavila enotni spletni register „eAmbrosia“, kjer so zbrana vsa poimenovanja proizvodov, zaščitenih z geografskimi označbami – zaščitena označba porekla (ZOP) in zaščitena geografska označba (ZGO) ter zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP). Zadevni proizvodi, tj. hrana, vino in žgane pijače, so bili predhodno zbrani v treh različnih registrih: e-Spirit-Drinks (žgane pijače), DOOR (kmetijski proizvodi in živila in e-Bacchus (vina).

 • Pred nami je prva regijska konferenca »Slovensko kmetijstvo in gastronomija«

  Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) Univerze v Mariboru bo 20. januarja v organizaciji Delovne skupine Slovenija – evropska regija gastronomije 2021 (DS SERG 2021) pri MKGP potekala prva regijska konferenca »Slovensko kmetijstvo in gastronomija«.

 • Natečaj Evropske komisije o primerih dobrih praks s področja biogospodarstva in podnebnih sprememb

  Evropska komisija in Evropska mreža za razvoj podeželja (ENRD) sta razpisali natečaj "Rural Inspirational Awards 2020", na katerem bodo izbrali najboljše primere dobrih praks s področja biogospodarstva in podnebnih sprememb, sofinanciranih iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Mreža za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, k sodelovanju poziva vse zainteresirane.

 • Dr. Pivec: »Današnji podpis je zapečatil usodo Vogrščka«

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je danes udeležila slavnostnega podpisa pogodbe »Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti« med naročnikom Ministrstvom za okolje in prostor – Direkcijo RS za vode, sofinancerjem Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter vodilnim partnerjem Kolektor CPG d.o.o. Ob podpisu je ministrica izrazila zadovoljstvo, da je zaživela pobuda za sistem namakalnega sistema na severnem kraju in da na ta način pridemo do površin 2000 hektarjev, ki bi po izvedbi bili lahko namakani.

 • Leto 2020 bo mednarodno leto zdravja rastlin

  Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2020 razglasila za mednarodno leto zdravja rastlin. Zdrave rastline so vir življenja, delovanja ekosistemov ter zagotavljanja hrane. Zdrave rastline tudi varujejo okolje, gozdove, biotsko raznovrstnost ter zmanjšujejo učinke podnebnih sprememb.

 • Poziv k primernemu reševanju težav in izmenjavi stališč

  Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje, povezano z nedavnim vdorom skupine aktivistov za pravice živali na zasebno kmetijo. Ministrstvo, ki je pristojno za področje dobrobiti živali ter področje kmetijstva oz sektorja, ki prideluje hrano, tovrstnega načina sporočanja stališč ne odobrava. Prostor za izražanje drugače mislečih skupin in drugih mnenj je drugje, v dialogu za skupno mizo s predstavniki oz. zastopniki ustreznih skupin in sektorjev. Veliko pozornosti, tudi skozi različne ukrepe skupne kmetijske politike, na MKGP namenjamo zagotavljanju dobrobiti živali in izobraževanjem na tem področju tudi za kmete.

 • Tretja seja Sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

  Na MKGP je v sredo 18. 12. potekala tretja seja Sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD). Seje sveta se je udeležil državni sekretar dr. Jože Podgoršek. Člani Sveta so se seznanili z aktivnostmi v zvezi s strateškim načrtom, predlogu uredbe o prehodnem obdobju in načinom določitve plačila OMD.

 • Javni razpis za izbiro izobraževalne ustanove s področja kmetijstva in gozdarstva - varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo danes, 20. decembra, v Uradnem listu RS št. 78/19 objavilo javni razpis za izbiro izobraževalne ustanove s področja kmetijstva in gozdarstva za pripravo gradiv ter usposabljanje izvajalcev programa usposabljanja za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Javni razpis bo odprt do vključno 13. januarja 2020.

 • Januarja prva regijska konferenca »Slovensko kmetijstvo in gastronomija«

  Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) Univerze v Mariboru bo 20. januarja 2020 v organizaciji Delovne skupine Slovenija – evropska regija gastronomije 2021 (DS SERG 2021) pri MKGP potekala prva regijska konferenca »Slovensko kmetijstvo in gastronomija«.