Skoči do osrednje vsebine

Za sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin iz sredstev podnebnega sklada 3,1 milijona evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 22. 10. 2021, v soglasju z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) objavilo javni razpis za sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin iz sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023.

Javni razpis omogoča sofinanciranje naložb, ki bodo prispevale k zmanjšanju izpustov termomineralne vode v okolje ter k izboljšanju stanja količine vode v vodonosniku, kar bo v bodoče pomagalo pri izpolnjevanju zahtev zelenega dogovora in trajnostnega kmetijstva. Pomembno je, da se vsa kmetijska gospodarstva, ki uporabljajo tovrstno energijo, v prihodnje priključijo na zaprt geotermalni sistem, ker le na ta način bomo sledili k povečanju samooskrbe na področju kmetijske pridelava (zelenjava, jagode …).

Prav za ta namen so v Programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023 sredstva namenjena tudi za investicije, ki bodo lahko pomembno prispevale k ciljem blaženja podnebnih sprememb in prilagajanju nanje v kmetijstvu in gozdarstvu, kot so investicije v reinekcijsko geotermalno energijo.

Postopek vlaganja vloge

Postopek je natančneje predstavljen v samem javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki dosežejo vstopni prag najmanj 20 točk. Izbrane bodo tiste vloge, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.

Začetek vnosa vloge na javni razpis in zaprtje javnega razpisa

Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 15. novembra 2021 do vključno 22. decembra 2021, do 14. ure.