Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo pripravilo spremembo Uredbe o dobrobiti živali

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembi Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (PRP) za obdobje 2014 - 2020 v letu 2021. Predpis se spreminja zaradi zvišanja sredstev za dobrobit živali.

V letošnjem letu bo za ukrep dobrobit živali (DŽ) namreč namenjenih 7.700.000 evrov (prvotno 7.400.000 evrov). Po prvih ocenah Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja namreč vsota zahtevkov za ukrep DŽ, vloženih v okviru kampanje oddaje zbirnih vlog v letu 2021, presega višino načrtovanih sredstev v veljavni uredbi za leto 2021, zato je zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za izplačila za ukrep DŽ potrebno povišanje sredstev.

Zainteresirani lahko pripombe, predloge ali dopolnitve spremembe uredbe pošljejo na naslov gp.mkgp@gov.si najpozneje do srede, 27. 10. 2021.

Predlog Uredbe o spremembi Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (PRP) za obdobje 2014 - 2020 v letu 2021 je objavljen na spletni strani eDemokracije.