Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo pripravilo predlog Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja v letu 2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pripravilo predlog Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja (PRP) za obdobje 2014 – 2020 v letu 2022. Predlog Uredbe je podlaga za nadaljevanje izvajanja ukrepa dobrobit živali (DŽ) v letu 2022, ki se izvaja že od leta 2014.

Predlog uredbe opredeljuje vsebino in izvedbo ukrepa DŽ z določitvijo vstopnih pogojev, upravičencev, trajanja obveznosti, operacij in nabora mogočih zahtev ter pogojev za njihovo izpolnjevanje v posamezni operaciji, načina izračunavanja plačil in višine plačil ter podrobnejših izvedbenih pravil v zvezi s kontrolami, sistemom zmanjšanja plačil ter izključitev, in tako naprej. Ukrep DŽ se tudi v letu 2022 izvaja v treh operacijah, in sicer za prašiče, govedo in drobnico.

Zainteresirani lahko pripombe, predloge ali dopolnitve spremembe uredbe pošljejo na naslov gp.mkgp@gov.si najpozneje do petka, 5. 11. 2021.

Predlog Uredbe o spremembi Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (PRP) za obdobje 2014 - 2020 v letu 2021 je objavljen na spletni strani eDemokracije.