Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Novinarska konferenca ob začetku novega cikla množičnega vrednotenja nepremičnin

  Ob začetku novega cikla množičnega vrednotenja nepremičnin je v prostorih Geodetske uprave Republike Slovenije potekala novinarska konferenca, na kateri sta sodelovala minister za okolje in prostor Simon Zajc in generalni direktor Geodetske uprave RS Tomaž Petek.

 • Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja

  Od 1.10.2019 sta, v skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin - ZMVN-1 (Ur.l.RS, št.77/2017 in 33/2019), na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin javno objavljena predlog modelov vrednotenja nepremičnin in poskusno izračunane vrednosti, ki so nepremičninam izračunane na podlagi objavljenega predloga modelov vrednotenja in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019. Hkrati na vseh občinah od 1. do 30. oktobra 2019 poteka javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin.

 • Konferenca “Digitally enabled development for a sustainable future in Eastern Europe.”

  Generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije se je v vlogi predsedujočega izvršilnemu odboru UN GGIM Europe dne 18. septembra 2019 udeležil mednarodne konference za naslovom “Digitally enabled development for a sustainable future in Eastern Europe.” Na konferenci je sodeloval z vabljenim predavanjem na temo vzpostavljanja integralnega okvirja za prostorske informacije, ki ga vzpostavlja UN GGIM.

 • XII. regionalna konferenca o katastru in infrastrukturi prostorskih podatkov

  V Neumu je od 4. do 6. septembra 2019 potekala XII. regionalna konferenca o katastru in infrastrukturi prostorskih podatkov, ki jo je tokrat organizirala Federalna geodetska uprava BiH.

 • Deveto zasedanje UN GGIM

  Deveto zasedanje Odbora strokovnjakov Organizacije Združenih narodov za globalno upravljanje prostorskih informacij (UN-GGIM), ki je potekalo od 7. do 9. avgusta 2019 na sedežu Združenih narodov v New Yorku

 • Izvajanje projekta lokacijske izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza se nadaljuje na območju geodetskih pisarn Maribor in Ptuj

  Geodetska uprava RS (GURS) obvešča, da bo od 19.08.2019 dalje do sredine decembra 2019 na območju geodetskih pisarn Maribor in Ptuj v okviru Programa projektov eProstor potekal pregled obstoječih podatkov na terenu in terenska izmera podatkov (koordinat točk). Te meritve, ki bodo podlaga za izvedbo izboljšave pozicijske natančnosti katastrskega načrta, bodo izvajali predstavniki geodetskih podjetij, ki so bili za izvedbo naloge izbrani na javnem razpisu: LGB d. o. o., Digidata d. o. o., Geodetski zavod Celje d. o. o., Monolit d. o. o. in Ljubljanski urbanistični zavod d. d.

 • Izračun vrednosti nepremičnin v skladu z ZMVN–1 in spremembe podatkov v evidencah Geodetske uprave Republike Slovenije

  Spremembe Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 in Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN-A prinašajo posamezne spremembe v načinu vodenja podatkov in postopkov evidentiranja nepremičnin in tudi način vodenja podatkov o posplošenih vrednostih nepremičnin v novi evidenci vrednotenja.

 • Zaključek čezmejnega projekta HARMO-DATA

  Zaključna konferenca čezmejnega projekta HARMO-DATA.

 • Selitev geodetske pisarne v Lendavi

  Geodetska pisarna v Lendavi deluje v prenovljenem upravnem centru Lendava.

 • Poročilo o 6. plenarnem zasedanju UN GGIM Evropa

  V času od 5. do 6. junija 2019 je v Bruslju potekalo šesto redno plenarno zasedanje regionalnega odbora strokovnjakov za globalno upravljanje z geografskimi informacijami UN GGIM Evropa. Zasedanja se je udeležilo več kot 60 predstavnikov iz 24 držav članic OZN iz geografske Evrope in 11 mednarodnih organizaciji ki sodelujejo kot opazovalci. Slovenijo je na zasedanju zastopal generalni direktor Geodetske uprave RS Tomaž Petek, ki je trenutno predsedujoči izvršilnemu odboru UN GGIM Evropa.

 • Poročilo o delu združenja Euro SDR v letu 2018

  Združenje Euro SDR je objavilo poročilo o opravljenem delu v letu 2018.

 • Sprejeto Poročilo o izvedbi programa dela državne geodetske službe za leto 2018

  Vlada Republike Slovenije je dne 4. 6. 2019 sprejela Poročilo o izvedbi programa dela državne geodetske službe za leto 2018.

 • Seminar ISO /TC211 - Standards in action

  V sredo, 5. junija 2019, je v Mariboru na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru v sklopu 48. plenarnega sestanka ISO/TC 211 potekal seminar z naslovom Standards in action, odprt za strokovno javnost. Seminarja se običajno udeležijo tako delegati plenarnega zasedanja ISO/TC211, kot širša strokovna javnost.