Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Obisk delegacije Agencije za kataster nepremičnin Republike Severne Makedonije

  Geodetsko upravo Republike Slovenije je obiskala delegacija Agencije za kataster nepremičnin Republike Severne Makedonije.

 • Uradne ure 24. in 31. decembra 2019

  Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju (31. člen) se 24. in 31. decembra poslovni čas in uradne ure na območnih geodetskih upravah in pisarnah začnejo ob 8.00 in končajo ob 13.00.

 • 3. Konferenca Programa projektov eProstor

  V prostorih Domus Medici je 4.12.2019 potekala 3. konferenca Programa projektov eProstor, ki sta jo organizirala Ministrstvo za okolje in prostor ter Geodetska uprava Republike Slovenije. Širši strokovni javnosti so bili predstavljeni vmesni dosežki enega največjih projektov na področju prostorskega načrtovanja graditve in upravljanja nepremičnin.

 • Novinarska konferenca v sklopu 3. konference »Program projektov eProstor«

  Na novinarski konferenci 4. 12. 2019, ki je potekala v sklopu 3. konference »Program projektov eProstor«, sta generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije Tomaž Petek in generalna direktorica Direktorata za prostor graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor Barbara Radovan predstavila dosedanje dosežke in nadaljnje cilje projektov eProstor.

 • 5. slovenski INSPIRE dan

  19. 11. 2019 je v Kristalni palači v BTC-ju potekal 5. slovenski INSPIRE dan.

 • Obisk predstavnikov Norveškega sodišča za urejanje zemljišč

  Obisk predstavnikov Norveškega sodišča za urejane zemljišč (The Norwegian land consolidation court) na Geodetski upravi Republike Slovenije

 • Objavljeno je poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za prvo polletje 2019

  Kljub zmernemu trendu upadanja števila sklenjenih kupoprodajnih poslov, ki smo mu priča od prve polovice leta 2017, je ostal slovenski nepremičninski trg razmeroma dejaven tudi v prvi polovici letošnjega leta in zaenkrat ne kaže kakršnihkoli znakov krize.

 • Delavnica - bilateralna tehnična pomoč Slovenije Črni gori

  Delavnica je potekala od 8. do 10. oktobra 2019 v Podgorici, Črna gora.

 • Generalna skupščina EuroGeographicsa

  V Manchestru v Veliki Britaniji je bila od 6. do 9. oktobra 2019 redna letna skupščina združenja evropskih kartografskih in katastrskih uprav, ki deluje pod imenom 'EuroGeographics' in združuje 63 članic iz 51-ih držav geografske Evrope. Iz Slovenije sta se skupščine udeležila predstavnika Geodetske uprave, generalni direktor Tomaž Petek in vodja Sektorja za topografski sistem Marjana Duhovnik.

 • Tehnično srečanje upravljavcev zbirk podatkov EuroGeographics 2019

  V Ljubljani je 24. 9. in 25. 9. 2019 potekalo tehnično srečanje upravljavcev zbirk podatkov EuroGeographics, ki se ga je udeležilo 53 delegatov iz 27-ih držav.

 • Novinarska konferenca ob začetku novega cikla množičnega vrednotenja nepremičnin

  Ob začetku novega cikla množičnega vrednotenja nepremičnin je v prostorih Geodetske uprave Republike Slovenije potekala novinarska konferenca, na kateri sta sodelovala minister za okolje in prostor Simon Zajc in generalni direktor Geodetske uprave RS Tomaž Petek.

 • Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja

  Od 1.10.2019 sta, v skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin - ZMVN-1 (Ur.l.RS, št.77/2017 in 33/2019), na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin javno objavljena predlog modelov vrednotenja nepremičnin in poskusno izračunane vrednosti, ki so nepremičninam izračunane na podlagi objavljenega predloga modelov vrednotenja in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019. Hkrati na vseh občinah od 1. do 30. oktobra 2019 poteka javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin.

 • Konferenca “Digitally enabled development for a sustainable future in Eastern Europe.”

  Generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije se je v vlogi predsedujočega izvršilnemu odboru UN GGIM Europe dne 18. septembra 2019 udeležil mednarodne konference za naslovom “Digitally enabled development for a sustainable future in Eastern Europe.” Na konferenci je sodeloval z vabljenim predavanjem na temo vzpostavljanja integralnega okvirja za prostorske informacije, ki ga vzpostavlja UN GGIM.

 • XII. regionalna konferenca o katastru in infrastrukturi prostorskih podatkov

  V Neumu je od 4. do 6. septembra 2019 potekala XII. regionalna konferenca o katastru in infrastrukturi prostorskih podatkov, ki jo je tokrat organizirala Federalna geodetska uprava BiH.

 • Deveto zasedanje UN GGIM

  Deveto zasedanje Odbora strokovnjakov Organizacije Združenih narodov za globalno upravljanje prostorskih informacij (UN-GGIM), ki je potekalo od 7. do 9. avgusta 2019 na sedežu Združenih narodov v New Yorku

 • Izvajanje projekta lokacijske izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza se nadaljuje na območju geodetskih pisarn Maribor in Ptuj

  Geodetska uprava RS (GURS) obvešča, da bo od 19.08.2019 dalje do sredine decembra 2019 na območju geodetskih pisarn Maribor in Ptuj v okviru Programa projektov eProstor potekal pregled obstoječih podatkov na terenu in terenska izmera podatkov (koordinat točk). Te meritve, ki bodo podlaga za izvedbo izboljšave pozicijske natančnosti katastrskega načrta, bodo izvajali predstavniki geodetskih podjetij, ki so bili za izvedbo naloge izbrani na javnem razpisu: LGB d. o. o., Digidata d. o. o., Geodetski zavod Celje d. o. o., Monolit d. o. o. in Ljubljanski urbanistični zavod d. d.

 • Izračun vrednosti nepremičnin v skladu z ZMVN–1 in spremembe podatkov v evidencah Geodetske uprave Republike Slovenije

  Spremembe Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 in Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN-A prinašajo posamezne spremembe v načinu vodenja podatkov in postopkov evidentiranja nepremičnin in tudi način vodenja podatkov o posplošenih vrednostih nepremičnin v novi evidenci vrednotenja.

 • Zaključek čezmejnega projekta HARMO-DATA

  Zaključna konferenca čezmejnega projekta HARMO-DATA.

 • Selitev geodetske pisarne v Lendavi

  Geodetska pisarna v Lendavi deluje v prenovljenem upravnem centru Lendava.

 • Poročilo o 6. plenarnem zasedanju UN GGIM Evropa

  V času od 5. do 6. junija 2019 je v Bruslju potekalo šesto redno plenarno zasedanje regionalnega odbora strokovnjakov za globalno upravljanje z geografskimi informacijami UN GGIM Evropa. Zasedanja se je udeležilo več kot 60 predstavnikov iz 24 držav članic OZN iz geografske Evrope in 11 mednarodnih organizaciji ki sodelujejo kot opazovalci. Slovenijo je na zasedanju zastopal generalni direktor Geodetske uprave RS Tomaž Petek, ki je trenutno predsedujoči izvršilnemu odboru UN GGIM Evropa.