Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o izvajanju terenskih del na območju katastrske občine Volavlje

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo bo v okviru raziskovalnega projekta »Povezljivost prostorskih podatkov uradnih evidenc s podatki katastra nepremičnin«, ki ga financirata Geodetska uprava in Javna agencija za raziskovalno dejavnost, v času od aprila 2022 do novembra 2022 občasno izvajala terenska dela na območju katastrske občine Volavlje (območje Trebeljevo in okolica).

V okviru raziskovalnega projekta se bodo na terenu odkrivali obstoječi mejniki, začasno bodo postavljene tarče/količki za simulacijo točk na robovih območij namenske rabe ali drugih prostorskih podatkov, izvajale se bodo meritve položajev točk s sodobno geodetsko opremo.

S temi postopki se ne bo v ničemer vplivalo na podatke, ki so evidentirani v katastru nepremičnin, niti na ostale prostorske podatke. S projektom se bo preizkušala ustreznost uporabe novih tehnologij za kakovosten zajem podatkov različnih prostorskih podatkov in njihovo povezljivost

Geodetska uprava naproša lastnike oziroma uporabnike zemljišč, da dopustijo dostop na zemljišče in izvajanje meritev in opazovanj. 

Lastnikom zemljišč na območjih, kjer bo potekala raziskovana naloga, se zahvaljujemo za razumevanje in njihovo sodelovanje pri izvedbi raziskovalnega projekta.

V primeru vprašanj glede izvedbe terenskih del se lahko lastniki vedno obrnete na vodjo projekta dr. Marjana Čeha (marjan.ceh@fgg.uni-lj.si) ali neposredno na ekipo, ki bo izvajala nalogo na terenu.