Skoči do osrednje vsebine

Geodetsko upravo je obiskala delegacija Agencije za kataster nepremičnin Republike Severne Makedonije

Generalni direktor Geodetske uprave Tomaž Petek je na delovnem obisku 1. 4. 2022 sprejel direktorja Agencije za kataster nepremičnin Severne Makedonije, Borisa Tundževa s sodelavci.

Namen obiska je bila seznanitev z vsebino in rezultati projekta skeniranja elaboratov in geodetskih načrtov, ki se je zaključil v okviru programa projektov eProstor. V nadaljevanju sestanka je bil predstavljen tudi projekt izgradnje mreže točk 0. reda v Sloveniji skupaj z izvedeno študijo primernih lokaciji in načrtom operativne izvedbe. Na sestanku z gosti iz Severne Makedonije sta sodelovala še mag. Klemen Medved in Sandi Berk, ki sta v drugem delu obiska skupaj z gosti odšla na terenski ogled točke kombinirane geodetske mreže Šentvid pri Stični. Gostje so si z zanimanjem ogledali samo točko, saj imajo tudi v njihovi državi namen vzpostaviti podobno geodetski mrežo 0. reda, ki predstavlja osnovno državno infrastrukturo za potrebe vzpostavitve in vzdrževanja kakovostnega geodetskega referenčnega sistema.