Skoči do osrednje vsebine

Skupno zasedanje UN GGIM Evropa in UN ECE

V soorganizaciji evropskega regionalnega odbora za globalno upravljanje s prostorskimi podatki (UN GGIM Evropa) in Ekonomske komisije za Evropo pri Organizaciji združenih narodov (UN ECE) je 24. marca 2022 potekal že osmi redni letni skupni sestanek. Srečanje je bilo organizirano ob boku s sestankom delovne skupino za integracijo statističnih in prostorskih informacij (GISCO), ki ga je 23. marca 2022 organiziral Eurostat. Oba dogodka sta zaradi epidemije COVID-a tudi letos potekala preko spletne platforme v virtualni obliki.

Sestanek je vsako leto priložnost, da si evropski statistični in geoinformacijski strokovnjaki izmenjajo ideje, izkušnje in si medsebojno predstavijo najnovejše dejavnosti na področju povezovanja statističnih in prostorskih informacij. Sestanek je vodil generalni direktor geodetske uprave, ki trenutno predseduje izvršilnemu odboru UN GGIM Evropa.

V uvodu sestanka je bil udeležencem predstavljen prenovljeni program dela UN GGIM Evropa in aktivnosti delovne skupine, za osnovne podatkovne nize in delovne skupine za integracijo podatkov, ki delujeta v okviru UN GGIM Evropa.

V nadaljevanju sestanka je bila opravljena razprava o prenovljenem delovnem programu UN GGIM Evropa, ki temelji na treh strateških stebrih, izmenjavi znanja, rasti zavedanja in strateškega upravljanja področja prostorskih podatkov in storitev. Udeleženci sestanka so bili povabljeni k aktivni udeležbi v razpravi preko platforme SLIDO. Predstavljenih je bilo vseh pet ključnih aktivnosti programa in sicer: Integriran okvir za prostorske informacije (IGIF), Globalni geodetski referenčni okvir (GGRF), Integracija prostorskih podatkov. Cilji trajnostnega razvoja (SDG) ter podatkovna strategija in podatkovna politika.

V popoldanskem delu je sledila še predstavitev aktivnosti Ekonomske komisije za Evropo (UN ECE) ter predstavitev aktualnih projektov, ki jih trenutno izvaja EuroGeographics. Prav tako so bile na sestanku opisane aktualne dejavnosti Evropskega foruma za geografijo in statistiko (EFGS) in skupine za prostorske podatke pri evropski komisiji - GISCO, ki deluje v okviru Evropskega statističnega urada (EUROSTAT). Sestanek se je zaključil s povabilom udeležencem, da aktivno sodelujejo pri nadaljevanju razprave za oblikovanje ciljev in opredelitvijo pristojnosti za delovne skupine, ki bodo delovale na posamezni obravnavani aktivnosti. Posamezne predstavitve in zabeležka sestanka bodo objavljeni na spletni strani UN GGIM Evropa.

Dnevni red sestanka

Na spletni strani so dostope predstavitve (v angleškem jeziku).