Skoči do osrednje vsebine

Dogovor o sodelovanju Geodetske uprave z Matično sekcijo geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije

Geodestka uprava in Inženirska zbornice Slovenije – Matična sekcija geodetov (MSGeo), sta podpisali dogovor o sodelovanju. Ugotovljen je bil vzajemni interes za sodelovanje na področju implementacije "Programa projektov eProstor" - zagotavljanje zanesljive in učinkovite vzpostavitve enotnega informacijskega sistema kataster in pri izvajanju Zakona o katastru nepremičnin (ZKN).

Dogovor opredeluje okvirne vsebine skupnega pomena, pri katerih imata Geodetska uprava in MSGeo interes za sodelovanje:

  • dogovor o skupnem sodelovanju v zaključni fazi "Programa projektov eProstor", tako imenovani fazi implementacije;
  • zagotovitev pravočasnega, popolnega in neoviranega prehoda vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja podatkov v informacijskem sistemu kataster;
  • seznanitev z novo ureditvijo vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja evidenc, določenih v ZKN, vključno s podzakonskimi predpisi, ki bodo sprejeti na njegovi podlagi;
  • sodelovanje pri reševnaju strokovnih problemov.

 Vsebine skupnega pomena bodo potekale v okviru:

  • izmenjave pobud in informacij,
  • skupnega in usklajenega delovanja pri izvedbi aktivnosti v odnosu do države in drugih subjektov,
  • skupnega sodelovanja pri izvedbi usposabljanj in izobraževanj,
  • izmenjave informacij o načrtovanih in izvedenih aktivnostih ter dokumentacije v zvezi z aktivnostmi,
  • izvedbe skupnih delavnic, seminarjev in drugih srečanj,
  • drugih oblik sodelovanja, o katerih se Geodetska uprava in MSGeo medsebojno dogovorita.

Dogovor predvideva tudi možnost, da se lahko po potrebi oblikuje strokovno-posvetovalne skupine, ki bodo na sestankih obravnavale posamezno strokovno problematiko. Dogovor je sklenjen za nedoločen čas in nadomešča dosedanjega, sklenjenega leta 2002.