Skoči do osrednje vsebine

Program dela državne geodetske službe za leto 2022

Vlada je na 326. dopisni seji dne 10. 2. 2022 sprejela Program dela državne geodetske službe za leto 2022.

V Programu dela državne geodetske službe za leto 2022 so opredeljene vse naloge, ki jih bo Geodetska uprava izvajala s sredstvi iz sprejetih Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A). Podrobneje pa so opisane tiste naloge, ki jih bo Geodetska uprava v letu 2022 oddala v izvedbo zunanjim izvajalcem na podlagi postopkov javnega naročanja. Tako kot v preteklih programih, je tudi v Programu dela državne geodetske službe za leto 2022 velika pozornost usmerjena v posodobitve evidentiranja nepremičnin ter razvoja celovitega nepremičninskega sistema in nacionalne prostorske podatkovne infrastrukture z namenom zagotavljanja podatkov in storitev vsem uporabnikom, zlasti za podporo izvajanja politike urejanja prostora in okolja, zemljiške in kmetijske politike ter učinkovitega gospodarjenja z nepremičninami.

V Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (CCI 2014SI16MAOP001) je za drugo prednostno os napisana zaveza za zagotovitev večje preglednosti in učinkovitosti pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin. Za uresničitev tega cilja sta Geodetska uprava in Ministrstvo za okolje in prostor v tej finančni perspektivi pripravila več povezanih projektov, ki so združeni pod naslovom »Program projektov eProstor (eProstor)«, katerega izvajanje se zaključuje v letu 2022.