Skoči do osrednje vsebine

Spletni seminar EuroGeographicsa - "Talking heads"

Združenje evropskih geodetskih in kartografskih uprav - EuroGeographics je 19. 1. 2022 organiziralo prvega v seriji spletnih seminarjev (Webinar), ki so načrtovani v letu 2022 s skupnim naslovom "Talking heads".

Tokratni spletni seminar je bil organiziran v sodelovanju z odborom strokovnjakov za učinkovito upravljanje prostorskih podatkov (UN-GGIM: Evropa). Tema spletnega seminarja je bilo razumevanje procesa priprave rednega poročila za Ekonomsko socialni svet (ECOSOC) o delu in delu, ki deluje v okviru organizacije združenih narodov (OZN) na krepitvi institucionalnih ureditev za upravljanje prostorskih informacij. V programu spletnega seminarja je bila predstavljena pobuda za preoblikovanje stalnega odbora UN-GGIM v stalno komisijo pri OZN z ustreznimi finančnimi in kadrovskimi viri potrebnimi za delovanje UN-GGIM v okviru OZN.

Ta spletni seminar je bil organiziran z namenom ozaveščanja o procesu priprave poročila in opisati, kako lahko posamezne geodetske uprave, v vlogi zastopanja držav članic v UN-GGIM, sodelujejo z nacionalnimi diplomati in misijami pri OZN z namenom podpore omenjeni pobudi.

Generalni direktor Geodetske uprave je sodeloval v panelu s predstavitvijo trenutnega stanja na področju upravljanja geoprostroskih informaciji v Sloveniji ter se pridružil ostalim razpravljavcem pri podpori preoblikovanja UN-GGIM iz odbora strokovnjakov v stalno komisijo.

Ilustrativna slika s prikazom ekranske slike seminarja Talking heads

Spletni seminar z naslovom Talking heads | Avtor GURS